800 120 120

Společenská odpovědnost Buřinky

Podporujeme charitativní akce a projekty

Stavební spořitelna České spořitelny neusiluje jen o to být ekonomicky úspěšnou firmou, ale je si také plně vědoma své společenské odpovědnosti. Svou misi „Financujeme lepší bydlení pro děti a dospělé. Tím pomáháme měnit bydlení v domov.“ naplňuje také v oblasti svých charitativních aktivit. Projekty, na které se Buřinka orientuje, jsou proto především zaměřeny na podporu bydlení znevýhodněných lidí.

Samotní zaměstnanci Buřinky se také dobrovolně zapojují do řady charitativních projektů, jejichž cílem je pomoc potřebným.

Portus Praha, z. ú.

Stavební spořitelna České spořitelny dlouhodobě spolupracuje se sdružením Portus Praha, které pomáhá mentálně handicapovaným občanům. Spolupráce započala v roce 2000 a nepřetržitě se rozvíjí. Těžištěm spolupráce je finanční podpora dnes již velmi známé benefiční sbírky AKCE CIHLA, jejímž prostřednictvím získává sdružení Portus prostředky na financování svých aktivit.  Za dlouholetou finanční podporu sdružení Portus Praha a sbírky AKCE CIHLA získala Buřinka v roce 2005 prestižní cenu VIA Bona.

 

Buřinka podporuje AKCI CIHLA od prvního ročníku jako generální partner. Hlavním smyslem této celostátní benefiční sbírky je napomáhat tomu, aby handicapovaní lidé nebyli vyčleňováni z naší společnosti a mohli žít v běžném prostředí mezi ostatními. Peníze ze sbírky jsou určené na zajištění provozu, rekonstrukci či stavbu nových objektů (především chráněná bydlení, byty, terapeutické a chráněné dílny), ve kterých nachází zázemí mentálně či jinak zdravotně handicapované osoby.

AKCI CIHLA podporují i zaměstnanci Buřinky, a to nejen dobrovolnými sbírkami finančních prostředků. Pravidelně jezdí také pomáhat při údržbě a opravách chráněného bydlení v obci Slapy, zapojují se při prodeji na stáncích AKCE CIHLA a v neposlední řadě i nakupují a propagují výrobky z chráněné dílny v Davli, která umožňuje pracovní uplatnění pro osoby s mentálním i jiným zdravotním postižením.

Domov Sue Ryder

Zaměstnanci Buřinky podporují Domov Sue Ryder již od roku 2009. Spolupráce spočívá v pořádání pravidelných sbírek různých předmětů (oblečení, hraček, knížek, sportovního náčiní, nádobí apod.), které zaměstnanci Domovu darují. Ten je pak prodává ve svých dobročinných obchodech. Výnos z prodeje představuje jeden z významných zdrojů financování aktivit pro seniory, které Domov poskytuje.

Domov Sue Ryder, z. ú. je nezisková organizace, která již od roku 1998 pomáhá seniorům a jejich rodinám v různých životních situacích - od pomoci starému člověku v domácnosti až po důstojnou paliativní péči trvale ležícím seniorům v posledních fázích života. Hlavní činností je poskytování sociálních služeb domova pro seniory a osobní asistence, mezi doplňkové služby patří poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek. Samotné fungování a financování provozu je malým zázrakem, na kterém se velkou měrou podílí profesionální tým - fundraisingové oddělení, dobrovolníci a všichni přátelé a dárci, mezi něž také patří zaměstnanci Buřinky.

Dny pro charitu

Stavební spořitelna České spořitelny umožňuje svým zaměstnancům využívat placené volno na charitativní a obecně prospěšné projekty dle jejich volby v rámci tzv. Dnů pro charitu. Stalo se tak již běžnou praxí, že zaměstnanci Buřinky jdou například vymalovat do domova seniorů, umýt okna do kojeneckého ústavu či vybojovat finanční pomoc na různých sportovně-charitativních akcích.

Podpora místní komunity ve svém okolí

Stavební spořitelna České spořitelny chce být dobrým a zodpovědným sousedem ve svém okolí. Ve spolupráci s Městskou části Praha 3 tak podporuje místní neziskové organizace například formou darování výpočetní techniky, zdarma poskytuje své prostory školám a jiným nevýdělečným organizacím třeba pro pořádání výstav. Buřinka se otevírá veřejnosti i při pořádání různorodých akcí pro zaměstnance, například oblíbeného velikonočního jarmarku na prostranství před budovou Buřinky.