Jsme prospěšní pro společnost

Podporujeme projekty, jež mění bydlení v domov skupinám zranitelných či znevýhodněných osob, které toho vlastními silami dosáhnout nemohou.

Lidé s mentálním znevýhodněním

Od roku 2000 podporujeme sdružení Portus Praha, který prostřednictvím chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen poskytuje pomoc lidem s postižením, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků. Těžištěm spolupráce je podpora benefiční sbírky AKCE CIHLA, jejímž prostřednictvím získává sdružení Portus prostředky na financování svých aktivit.

Rodiče a samoživitelé

Od roku 2020 zajišťujeme bydlení pro Šatník Praha. Z našeho daru je financován pronájem prostor v Pražské tržnici, kam rodiče samoživitelé chodí nejen pro materiální pomoc. Pro Šatník také organizujeme sbírky darů či výpomoc mezi zaměstnanci.

Lidé, kteří chtějí žít i v závěru života doma

V roce 2023 jsme se stali významnými podporovateli domácí paliativní péče v České Republice. Lidé, kteří chtějí prožít závěrečné období života doma, často potřebují odbornou pomoc v domácím prostředí. Chceme podporou poskytovatelů přispět k tomu, aby byla taková pomoc co nejlépe dostupná. Podporujeme proto domácí hospice a jejich vedoucí pracovníky, spolupracujeme při tom s Fórem mobilních hospiců a s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny.