Doložení podkladů online

K aktivaci stavebního spoření, k úvěrům na rekonstrukci a výstavbu i pro bytová družstva a SVJ.


Doložení dokladů k aktivaci stavebního spoření

Zde uložíte kopie osobních dokladů, např. občanského průkazu, výpisu z účtu, rodného listu apod.

Doložení fotografií PŘED a PO k úvěru na rekonstrukci, výstavbu či koupi

Zde uložíte fotografie vašeho bydlení PŘED a PO rekonstrukci, výstavbě či koupi.

Doložení dokumentů k úvěru na rekonstrukci či výstavbu

Když nechcete fotit, zde můžete nahrát faktury, účtenky, kupní smlouvu apod. Použijte i pro doložení jakýchkoli dalších dokumentů.