Nejste s něčím spokojeni?

Jsme tu, abychom vám pomohli. Všechny dotazy řešíme co nejrychleji, abyste byli spokojeni.

Jak můžete reklamovat?

Kromě popisu problému prosím uveďte vaše jméno a příjmení, datum narození, číslo účtu a kontakt (e-mail nebo telefon). Přijetí reklamace vám obvykle potvrdíme do 1 pracovního dne - více najdete v Reklamačním řádu.

Osobně v pobočce

Reklamaci můžete podat v ústní i písemné formě v kterékoliv pobočce České spořitelny, a. s.

Reklamace a podněty

Písemně na adresu sídla:

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.,

Antala Staška 1292/32,

140 00 Praha 4

Telefonicky nebo e‑mailem

Telefonicky na bezplatné informační lince 800 120 120 nebo e-mailem na adresu burinka@burinka.cz.

Stáhněte si reklamační řád

Kdo dále může řešit vaši reklamaci?

Česká národní banka

Česká národní banka, Sekce dohledu nad finančním trhem, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel. +420 224 414 359, ID datové schránky qr9ab9x, e‑mail spotrebitel@cnb.cz
Česká národní banka nerozhoduje o předmětu sporu. Posuzuje pouze, jestli byly dodrženy příslušné právní předpisy.

Finanční arbitr ČR

V zákonem stanovených případech Finanční arbitr ČR, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, tel. +420 257 042 070, ID datové schránky qr9ab9x, e‑mail arbitr@finarbitr.cz
Finanční arbitr je správním orgánem pro mimosoudní vyrovnávání sporů, jehož působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb. (více na www.finarbitr.cz).