Nejste s něčím spokojeni?

Jsme tu, abychom vám pomohli. Všechny dotazy řešíme co nejrychleji, abyste byli spokojeni.

Jak můžete reklamovat?

Kromě popisu problému prosím uveďte vaše jméno a příjmení, datum narození, číslo účtu a kontakt (e-mail nebo telefon). Přijetí reklamace vám obvykle potvrdíme do 1 pracovního dne - více najdete v Reklamačním řádu.

Osobně v pobočce

Reklamaci můžete podat v ústní i písemné formě v kterékoliv pobočce České spořitelny, a. s.

Reklamace a podněty

Písemně na adresu sídla:

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.,

Antala Staška 1292/32,

140 00 Praha 4 

Telefonicky nebo e‑mailem

Telefonicky na bezplatné informační lince 800 120 120 nebo e-mailem na adresu burinka@burinka.cz.

Stáhněte si reklamační řád

Kdo dále může řešit vaši reklamaci?

Pokud i nadále nesouhlasíte s vyřízením reklamace, můžete se obrátit na nezávislé instituce:

Česká národní banka

Česká národní banka, Sekce dohledu nad finančním trhem, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel. +420 224 414 359, ID datové schránky 8tgaiej, e‑mail spotrebitel@cnb.cz
Česká národní banka nerozhoduje o předmětu sporu. Posuzuje pouze, jestli byly dodrženy příslušné právní předpisy.

Finanční arbitr ČR

V zákonem stanovených případech Finanční arbitr ČR, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, tel. +420 257 042 070, ID datové schránky qr9ab9x, e‑mail arbitr@finarbitr.cz
Finanční arbitr je správním orgánem pro mimosoudní vyrovnávání sporů, jehož působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb. (více na www.finarbitr.cz).

Česká obchodní inspekce

v případě služeb dotačního poradenství na Českou obchodní inspekci. V případě, že dojde mezi námi a vámi, jako spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb dotačního poradenství, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.