Jak mohu předkládat daňové doklady u úvěru zajištěného nemovitou věcí?

Všechny účtenky, smlouvy o dílo i faktury spolu s doklady o jejich zaplacení a řádně vyplněným formulářem Soupiska dokladů můžete předkládat přes webové stránky www.burinka.cz. Doklady také můžete odevzdat osobně ve kterékoli pobočce České spořitelny nebo přímo svému poradci, se kterým jste půjčku sjednali.

Pomohla vám tato informace?