Doložení dokumentů k úvěru na rekonstrukci či výstavbu

Pro fyzické i právnické osoby

Než začnete nahrávat své dokumenty

  • Doložte vždy úplné znění dokumentů, všechny stránky. Dokumenty musí být čitelné.
  • Ujistěte se, že dokumenty, které mají být podepsané, jsou podepsané všemi zúčastněnými stranami.
  • Pro čerpání finančních prostředků z úvěru nesmí být u nahrávaných dokladů doba od jejich vystavení do jejich nahrání delší než 12 měsíců.
  • Při prokazování účelového použití finančních prostředků čerpaných formou záloh nahrajte nejen faktury, ale i doklady o jejich zaplacení, např. výpis z účtu, příjmový pokladní doklad, potvrzení dodavatele o úhradě na účet či v hotovosti, pokud to není uvedeno přímo na faktuře.
  • Při prokazování účelového použití uspořené částky myslete na to, aby nahrávané doklady neměly datum vystavení starší, než je datum uzavření vaší smlouvy o stavebním spoření.
  • U pojistných smluv zašlete vždy kopii celé smlouvy, ve které budou uvedeny sjednané pojistné částky a pojištěná rizika.
  • Platební příkazy přes tuto stránku nenahrávejte. V elektronické podobě je z bezpečnostních důvodů neakceptujeme.
    Platební příkaz vyplníte a předáte v kterékoli pobočce České spořitelny nebo u některého z našich externích partnerů, kde nejdříve ověří vaši totožnost a následně zajistí jeho doručení do sídla Buřinky.

Každý dokument, který nám přes webové stránky nahrajete, pečlivě zkontrolujeme. Když narazíme na nějakou nesrovnalost, dáme vám vědět.

Identifikace

Abychom Vás mohli správně identifikovat, zadejte prosím číslo Vaší smlouvy a e-mailovou adresu.

- / 8060

Dokumenty k nahrání

Nahrajte doklady k prokázání účelového použití úvěru (např. faktury, paragony, nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, povolení ke stavbě či rekonstrukci), souhlas s inkasem apod.

Povolené formáty JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Přetáhněte soubory do této oblasti nebo klikněte pro nahrání. JPG, PNG, PDF, max 10 MB. Nahrajte maximálně 10 fotografií