Výroční zpráva 2020

Vážené dámy, vážení pánové,

za dobu existence Buřinky ještě nikdy nenastalo období, ve kterém bychom museli čelit takové výzvě, jakou je celosvětová pandemie způsobená onemocněním covid-19. Situace, kdy jsme se mohli jen velmi obtížně setkávat s našimi klienty, byla opravdu složitá. Jsem proto velmi hrdý nejen na to, že jsme i v takto extrémně složitých podmínkách obstáli, ale že se nám dokonce podařilo dosáhnout jednoho z nejlepších obchodních výsledků za celou dobu existence Buřinky. Díky nám si více než 18 000 klientů splnilo svůj sen o lepším bydlení a my se tak stali jedničkou na trhu rekonstrukčních úvěrů.

Na tomto úspěchu se podílelo mnoho lidí, kterým bych rád poděkoval. Letos patří můj dík a velký obdiv v první řadě zaměstnancům Buřinky za to, jak skvěle zvládli poskytovat našim klientů profesionální poradenství a servis vzdáleně, přestože se museli vypořádat s celou řadou nových povinností při práci z domova. Děkuji našim klientům za jejich důvěru, trpělivost a loajalitu a také našim obchodním partnerům, kteří si vybrali a doporučovali naše produkty. A děkuji také našemu akcionáři za podporu naši podnikatelské strategie.

Minulý rok můžeme z pohledu ukazatelů hospodaření považovat za úspěšný, a to i navzdory ekonomicky mimořádně složité době, kdy ČNB snížila základní úrokovou sazbu během tří měsíců na 0,25 %. O úspěchu lze hovořit nejen z hlediska dosaženého zisku, ale také ekonomické efektivity, vyjádřené ukazatelem Cost Income Ratio (CIR – ukazatel poměru nákladů k výnosům), jež máme stabilně výrazně nejnižší na celém trhu stavebních spořitelen.

Mimořádně se nám dařilo i obchodně a naše výsledky byly jedny z historicky nejúspěšnějších. Celkem 18 169 klientů si u Buřinky půjčilo 12,738 mld. Kč, což představuje nárůst o 38 % oproti předešlému roku, přičemž drtivá většina těchto finančních prostředků byla využita na rekonstrukce bydlení. Dalších 65 137 klientů začalo s Buřinkou spořit, čímž jsme jim pomohli vytvořit si dobrý základ k budoucí finanční prosperitě Jsem hrdý na to, že jsme již na počátku vypuknutí koronavirové pandemie aktivně podpořili naše klienty a jako jedni z prvních jim poskytli možnost odkladů splátek i úroků. Sedm tisíc našich úvěrových klientů, kterým v důsledku „lockdownu“ části ekonomiky poklesly příjmy, tak mohlo s větším klidem zvládnout nenadálou finanční situaci.

Celkem 18 169 klientů si u Buřinky půjčilo 12,738 mld. Kč, což představuje nárůst o 38 % oproti předešlému roku.

V loňské výroční zprávě jsem psal o významných organizačních změnách, kterými jsme prošli v oblasti způsobu řízení a spolupráce s naší mateřskou bankou v rámci jednotné koncepce bydlení. Především díky tomuto propojení se nám letos podařilo dosáhnout výrazného zrychlení v oblasti digitalizace našich produktů a procesů. Společně jsme do internetového bankovnictví George i jeho mobilní verze implementovali aplikaci, která umožní našim klientům uzavřít si a současně elektronicky podepsat „rekonstrukční“ Úvěr od Buřinky i oblíbené stavební spoření od Buřinky. A pokud se klient přece jen rozhodne navštívit svého finančního poradce osobně na pobočce, pak smlouvu o úvěru podepíše již biometricky.

Na digitalizaci našich produktů a souvisejících služeb se budeme zaměřovat i nadále. Klientům chceme do budoucna nabídnout možnost uzavřít si stavební spoření v Georgi zcela online i pro své děti, plánujeme do George implementovat některé servisní operace, vystavět API služby pro naše obchodní partnery, napojit bankovní identitu do našich online prodejních kanálů a v neposlední řadě také realizovat novou, moderní podobu webu Buřinky. V oblasti digitalizace máme opravdu velké ambice a věříme, že to našim klientům přinese zcela nový zážitek kvalitní a rychlé služby a servisu. Navíc v situaci, kdy jsme v důsledku pandemie byli nuceni zásadně omezit osobní kontakty, se právě zaměření na digitalizaci potvrzuje jako správná cesta.

Zcela mimořádných počinem Buřinky v roce 2020 byla podpora inovací ve stavebnictví prostřednictvím spolufinancování projektu stavby prvního obytného domu 3D tiskem, kterou realizoval tým Scoolpt kolem sochaře M. Trpáka. Prvok od Buřinky zaujal veřejnost, média a sociální sítě doslova po celém světě a získal prestižní evropské ocenění „European Excellence Award“ za nejúspěšnější a nejodvážnější komunikační projekt s dopadem na společnost, unikátnost řešení a byznysový efekt. Jsem velmi rád, že jsme se stali partnerem právě tohoto originálního projektu, který svou inovativností může nastartovat tak potřebné změny ve stavebnictví zatíženého velkým podílem manuální práce.

Dosažené výsledky, pokrok v digitalizaci a podporu inovací považuji za významné úspěchy roku 2020. Nicméně to, čeho si vážím nejvíce, je skutečnost, že roste celková zákaznická spokojenost s naším finančním poradenstvím, službami a produkty. Ta je totiž hlavním ukazatelem toho, že naši práci děláme dobře a že se nám daří naplňovat naše poslání, kterým je plnit lidem sny o lepším bydlení a pomáhat jim měnit bydlení v domov.

S úctou

Libor Vošický
předseda představenstva