Výroční zpráva 2001

Vážené dámy, vážení pánové,

lze-li při hodnocení činnosti společnosti či instituce za uplynulý rok charakterizovat dosažené výsledky jako rekordní, je to příjemný pocit. Příjemností o to více, že v případě Stavební spofiitelny České spořitelny, a.s., jde o dlouhodobý trend, který potvrzují i výsledky roku 2001.

Stavební spoření dospělo v devátém roce své existence v České republice do parametru, které lze označit za výjimečné. Jen v roce 2001 uzavřelo smlouvu o stavebním spoření včetně navýšení cílových částek celkem 1 520 tisíc klientů. Na konci roku 2001 evidovaly stavební spořitelny celkem 4,2 milionu spořících účtů. Výše vkladů na těchto účtech dosáhla 133,3 mld Kč. Cílová částka všech platných smluv činila 672 miliard Kč. Rok 2001 byl ve znamení nejen rostoucího zájmu o stavební spoření, ale také zvýšené poptávky po úvěrech na bydlení. Dokládá ji nejen 112 tisíc úvěrů poskytnutých v tomto roce, ale i jejich objem, který činil 17,1 mld Kč.

Úctyhodné tyto hodnoty nejsou jen z hlediska číselného, ale především podle toho, co lze za nimi vystopovat. Signály zaznamenané v předcházejících letech o tom, že občané České republiky začínají vnímat odpovědnost za své bydlení jako svou vlastní, přešly v jednoznačné poznání, že tuto odpovědnost už na sebe převzali.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., dokázala i v roce 2001 na celkových výsledcích sektoru stavebního spoření velmi úspěšně participovat. Svým tržním podílem 22,9 % si v rostoucím konkurenčním prostředí udržela druhou pozici v počtu uzavřených smluv. Uzavřela celkem 27 107 úvrovýchch obchodů, z toho 1 250 prostřednictvím Internetu. Zvýšený zájem o úvěry se promítl jednak v dosud maximálním počtu navýšení cílových částek, především pak ve strmém vzestupu v objemu poskytnutých úvěrů.

Rok 2001 se zapsal do análů Stavební spořitelny České spořitelny, a.s., nejen svými rekordními obchodními výsledky. K tomuto letopočtu se váže i významná změna jejího obchodního názvu a firemního designu, které byly součástí transformace probíhající v celé Finanční skupině České spořitelny. Vizuální proměnu provázely i zásadní změny v kvalitě poskytovaných služeb. V polovině roku 2001 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., také zahájila roční funkční období předsednictví Asociace Českých stavebních spořitelen.

Důvěra, kterou vyjádřili v roce 2001 stávající i noví klienti Stavební spořitelně České spořitelny, a.s., tím, že s ní uzavřeli nově či opakované smlouvy, je zavazující a zaslouží si úctu a poděkování. To patří i všem těm, kteří dovedli Stavební spořitelnu České spořitelny, a.s., k rekordním výsledkům tohoto roku.

JUDr. Jiří Klán