Všechny časté dotazy

Časté dotazy Když podám Platební příkaz k čerpání úvěru, za jak dlouho mi peníze odešlete? Obdržím nějaké potvrzení o tom, že bylo čerpání úvěru provedeno?

Pokud bude Platební příkaz řádně vyplněn, včetně přiložení příslušných příloh a budou splněny podmínky čerpání úvěru, které máte uvedeny ve smlouvě o úvěru, bude provádění Platebního příkazu zahájeno v den jeho přijetí Buřinkou. Dnem přijetí je doručení listinného vyhotovení Platebního příkazu do sídla Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3.

O realizaci podaného Platebního příkazu budete vždy informován prostřednictvím dopisu, případně prostřednictvím SMS nebo e-mailové zprávy, máte-li s Buřinkou tuto bezplatnou službu sjednánu. Informaci můžete rovněž získat prostřednictvím služby internetového bankovnictví SERVIS 24 nebo prostřednictvím kterékoli pobočky České spořitelny.