Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jakým způsobem mohu doložit daňové doklady?

Daňové doklady spolu s doklady o úhradě a řádně vyplněným formulářem Soupiska dokladů je možné do Buřinky odeslat přes jakoukoli pobočku České spořitelny, prostřednictvím externího partnera České spořitelny či prostřednictvím internetových stránek www.burinka.cz, záložka „Kontakty“, sekce „Zaslat podklady k úvěru“.