Časté dotazy Stavební spoření

Buřinka je první českou stavební spořitelnou, kterou mohou klienti hodnotit na principu hvězdiček známých dosud především z e-shopů. Klienti Buřinky mohou nově vyjádřit spokojenost se službami svojí stavební spořitelny prostřednictvím webu…

Číst dále...

Ve smlouvě o stavebním spoření se zavazujete spořit pravidelnými měsíčními vklady, a to až do výše cílové částky. SSČS může využít svého práva a případně odmítnout mimořádné vklady. Nejpohodlnějším a nejspolehlivějším způsobem zasílání plateb na…

Číst dále...

Od smlouvy o stavebním spoření můžete odstoupit ve lhůtě 30 dnů od uzavření příslušné smlouvy, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí. Již zaplacená cena za uzavření smlouvy Vám bude vrácena v plné výši. Pokud byla smlouva o stavebním…

Číst dále...

Ano, vklady na účtu stavebního spoření jsou standardně pojištěny včetně úroků, existují ale výjimky z pojištění, které stanovuje zákon o bankách. Pojištění zajišťuje Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů), který vám v případě…

Číst dále...

Smlouvu o stavebním spoření nezletilého účastníka mohou ukončit jeho zákonní zástupci (rodiče). Peníze na účtu stavebního spoření nezletilého účastníka jsou jeho osobním majetkem. V některých případech se při nakládání s těmito penězi nejedná o…

Číst dále...

Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit a nechat si vyplatit výnosy stavebního spoření, podáte výpověď smlouvy na formuláři Buřinky „Výpověď smlouvy o stavebním spoření“. Formulář s vámi vyplní v kterékoliv pobočce České spořitelny nebo u externích…

Číst dále...

Ano. Smlouva o stavebním spoření je uzavírána na dobu neurčitou (6 let je minimální doba spoření pro přiznání nároku na státní podporu). Obsahuje-li smlouva o stavebním spoření nárok na státní podporu, státní podpora bude nárokována po celou dobu…

Číst dále...

Změnu osobních a kontaktních údajů můžete nahlásit: prostřednictvím služby SERVIS 24, SERVIS 24 – START, prostřednictvím formuláře na www.burinka.cz v sekci Dokumenty ke stažení, na kterékoliv pobočce České spořitelny , u externích…

Číst dále...

Pro uplatnění nároku na státní podporu z vkladů uložených na účet stavebního spoření v daném kalendářním roce, musí být všechny vklady připsány na účet stavebního spoření nejpozději dne 31. 12. téhož kalendářního roku. Informace o posledním dni…

Číst dále...

Ano můžete, dokonce je to nejvýhodnější, co můžete udělat. Jen u smlouvy, která je po celou dobu existence vedena s požadavkem na státní podporu dochází k přelévání uspořené částky nad stanovený limit do dalších let pro nárok na státní podporu. …

Číst dále...

Číslo účtu je uvedeno na smlouvě o stavebním spoření, na smlouvě o úvěru a také na všech výpisech z účtů. Číslo účtu je ve tvaru: XXXXXX - XXXXXXXXXX / 8060 předčíslí - číslo účtu / kód banky

Číst dále...

Ano, můžete - a to úplně zdarma.

Číst dále...

Stavební spoření je vhodné pro všechny věkové skupiny. Dětem našetřené peníze usnadní start do života, lidem v produktivním věku umožní spořit s atraktivním výnosem nebo si díky výhodnému úvěru vylepšit bydlení a seniorům nabízí výhodné a bezpečné…

Číst dále...

Další dotazy