Časté dotazy Stavební spoření

PRAVIDLA SOUTĚŽE Další ŠKODA OCTAVIA je tady! (dále jen „Pravidla“) pro všechny nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření, se Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s. Tento dokument stanovuje pravidla propagační akce „Další ŠKODA OCTAVIA…

Číst dále...

Ano, vklady na účtu stavebního spoření jsou standardně pojištěny včetně úroků, existují ale výjimky z pojištění, které stanovuje zákon o bankách. Pojištění zajišťuje Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů), který vám v případě…

Číst dále...

Buřinka je první českou stavební spořitelnou, kterou mohou klienti hodnotit na principu hvězdiček známých dosud především z e-shopů. Klienti Buřinky mohou nově vyjádřit spokojenost se službami svojí stavební spořitelny prostřednictvím webu…

Číst dále...

Ve smlouvě o stavebním spoření se zavazujete spořit pravidelnými měsíčními vklady, a to až do výše cílové částky. SSČS může využít svého práva a případně odmítnout mimořádné vklady. Nejpohodlnějším a nejspolehlivějším způsobem zasílání plateb na…

Číst dále...

Od smlouvy o stavebním spoření můžete odstoupit ve lhůtě 30 dnů od uzavření příslušné smlouvy, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí. Již zaplacená cena za uzavření smlouvy Vám bude vrácena v plné výši. Pokud byla smlouva o stavebním…

Číst dále...

Smlouvu o stavebním spoření nezletilého účastníka mohou ukončit jeho zákonní zástupci (rodiče). Peníze na účtu stavebního spoření nezletilého účastníka jsou jeho osobním majetkem. V některých případech se při nakládání s těmito penězi nejedná o…

Číst dále...

Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit a nechat si vyplatit výnosy stavebního spoření, podáte výpověď smlouvy na formuláři Buřinky „Výpověď smlouvy o stavebním spoření“. Formulář s vámi vyplní v kterékoliv pobočce České spořitelny nebo u externích…

Číst dále...

Ano. Smlouva o stavebním spoření je uzavírána na dobu neurčitou (6 let je minimální doba spoření pro přiznání nároku na státní podporu). Obsahuje-li smlouva o stavebním spoření nárok na státní podporu, státní podpora bude nárokována po celou dobu…

Číst dále...

Změnu osobních a kontaktních údajů můžete nahlásit: prostřednictvím služby SERVIS 24, SERVIS 24 – START, prostřednictvím formuláře na www.burinka.cz v sekci Dokumenty ke stažení, na kterékoliv pobočce České spořitelny , u externích…

Číst dále...

Pro uplatnění nároku na státní podporu z vkladů uložených na účet stavebního spoření v daném kalendářním roce, musí být všechny vklady připsány na účet stavebního spoření nejpozději dne 31. 12. téhož kalendářního roku. Informace o posledním dni…

Číst dále...

Ano můžete, dokonce je to nejvýhodnější, co můžete udělat. Jen u smlouvy, která je po celou dobu existence vedena s požadavkem na státní podporu dochází k přelévání uspořené částky nad stanovený limit do dalších let pro nárok na státní podporu. …

Číst dále...

Číslo účtu je uvedeno na smlouvě o stavebním spoření, na smlouvě o úvěru a také na všech výpisech z účtů. Číslo účtu je ve tvaru: XXXXXX - XXXXXXXXXX / 8060 předčíslí - číslo účtu / kód banky

Číst dále...

Ano, můžete - a to úplně zdarma.

Číst dále...

Stavební spoření je vhodné pro všechny věkové skupiny. Dětem našetřené peníze usnadní start do života, lidem v produktivním věku umožní spořit s atraktivním výnosem nebo si díky výhodnému úvěru vylepšit bydlení a seniorům nabízí výhodné a bezpečné…

Číst dále...

Další dotazy