Časté dotazy Stavební spoření

Smlouvu o stavebním spoření za nezletilé dítě může uzavřít jeden z rodičů. Že je zákonným zástupcem dítěte, doloží občanským průkazem, v kterém jsou uvedeny údaje o dítěti. Může předložit také rodný list dítěte s údaji o rodičích.

Číst dále...

Výpovědní doba trvá tři měsíce a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi Buřince. Můžete požádat o rychlou výplatu s prominutím výpovědní doby. Rychlá výplata je pro smlouvy uzavřené po 1.4.2019 zdarma.…

Číst dále...

Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit a nechat si vyplatit výnosy stavebního spoření, pro výpověď smlouvy použijete formulář Buřinky „Výpověď smlouvy o stavebním spoření“. Formulář s vámi vyplní bankéř v kterékoliv naší pobočce, případně můžete…

Číst dále...

Stavební spoření pro dítě mohou uzavřít rodiče, ale i prarodiče, pokud předloží plnou moc vystavenou jedním z rodičů (zákonným zástupcem). Současně je třeba předložit rodný list dítěte. Plnou moc není nutné úředně ověřovat.

Číst dále...

Cílovou částku tvoří součet vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, a to poté, co se z úroků odečte daň z příjmů. Cílovou částku sjednanou při založení smlouvy můžete zvyšovat (případně i snížit),…

Číst dále...

Výpis z účtu obdržíte začátkem roku a najdete v něm informaci o naspořené částce.

Číst dále...

Pro nárok na úvěr ze stavebního spoření musíte splnit dvě podmínky: od uzavření smlouvy o stavebním spoření musí uběhnout alespoň 24 měsíců a zůstatek na účtu stavebního spoření musí dosahovat alespoň 35 % cílové částky. Příklad: pro cílovou částku…

Číst dále...

Státní podpora stavebního spoření dosahuje 10% z ročně uspořené částky, nejvýše však z částky 20 000 Kč ročně.

Číst dále...

Úroky z vkladů na stavebním spoření jsou garantovány minimálně po celou dobu šestileté vázací doby. Úroková sazba je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. Úroky jsou zdaněny srážkovou daní z příjmu fyzických osob ve výši 15 % jako u jiných účtů.…

Číst dále...

Uspořená částka je součet vkladů přijatých na váš účet, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, od kterého se odečítají srážková daň z příjmů z připsaných úroků a poplatky.

Číst dále...

Díky aplikaci George v mobilu budete mít své stavební spoření kdykoli na dosah. Aplikace funguje na mobilních zařízeních (telefonech a tabletech) s operačním systémem Android 5.0 a novější; iOS 12.4.5 a novější.

Číst dále...

Je to minimální doba, kdy nemůžete nakládat s prostředky na účtu stavebního spoření, chcete-li získat státní podporu. Peníze můžete vybrat i před 6. rokem spoření, v takovém případě ale přijdete o veškerou státní podporu. Vázací doba je stanovena…

Číst dále...

Trvalý příkaz na převod zvolené částky z vašeho bankovního účtu je nejpohodlnějším a nejspolehlivějším způsobem, jak pravidelně spořit. Číslo účtu stavebního spoření je současně číslo vaší smlouvy. Je uvedeno na smlouvě o stavebním spoření a na…

Číst dále...

Ve smlouvě o stavebním spoření se zavazujete spořit pravidelnými měsíčními vklady, máte ale také možnost vložit na svůj účet jednorázově větší částku. Tím si „předplatíte“ spoření na několik měsíců nebo i let. V případě, že žádáte státní podporu a v…

Číst dále...

Stavební spoření je spojeno se dvěma základními typy poplatků. Prvním je jednorázový poplatek za uzavření smlouvy, druhým je pravidelný poplatek za správu a vedení účtu. Poplatek za uzavření smlouvy je třeba uhradit do 2 měsíců od uzavření smlouvy.…

Číst dále...

George je internetové bankovnictví České spořitelny a zároveň nejefektivnější nástroj, jak můžete spravovat své stavební spoření. Najdete v něm detaily smlouvy, výši uspořené částky, historii posledních transakcí i užitečné tipy. Například: Kolik…

Číst dále...

Vklady na účtech stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny na 100 % až do výše 100 000 eur.

Číst dále...

Buřinka je první českou stavební spořitelnou, kterou mohou klienti hodnotit na principu hvězdiček známých dosud především z e-shopů. Klienti Buřinky mohou nově vyjádřit spokojenost se službami svojí stavební spořitelny prostřednictvím webu…

Číst dále...

Od smlouvy o stavebním spoření můžete odstoupit ve lhůtě 30 dnů od uzavření příslušné smlouvy, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí. Již zaplacená cena za uzavření smlouvy Vám bude vrácena v plné výši. Pokud byla smlouva o stavebním…

Číst dále...

Smlouvu o stavebním spoření nezletilého účastníka mohou ukončit jeho zákonní zástupci (rodiče). Peníze na účtu stavebního spoření nezletilého účastníka jsou jeho osobním majetkem. V některých případech se při nakládání s těmito penězi nejedná o…

Číst dále...

Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit a nechat si vyplatit výnosy stavebního spoření, podáte výpověď smlouvy na formuláři Buřinky „Výpověď smlouvy o stavebním spoření“. Formulář s vámi vyplní v kterékoliv pobočce České spořitelny nebo u našich…

Číst dále...

Ano. Smlouva o stavebním spoření je uzavírána na dobu neurčitou (6 let je minimální doba spoření pro přiznání nároku na státní podporu). Obsahuje-li smlouva o stavebním spoření nárok na státní podporu, státní podpora bude nárokována po celou dobu…

Číst dále...

Nejpohodlnější cestu, jak Buřince oznámit změnu svých osobních a kontaktních údajů, nabízí internetové bankovnictví George. Kontaktní údaje můžete jednoduše změnit v „Nastavení“ v sekci „Kontaktní údaje“. Pokud George ještě nemáte, můžete využít…

Číst dále...

Pro uplatnění nároku na státní podporu z vkladů uložených na účet stavebního spoření v daném kalendářním roce, musí být všechny vklady připsány na účet stavebního spoření nejpozději dne 31. 12. téhož kalendářního roku. Informace o posledním dni…

Číst dále...

Ano můžete, dokonce je to nejvýhodnější, co můžete udělat. Jen u smlouvy, která je po celou dobu existence vedena s požadavkem na státní podporu dochází k přelévání uspořené částky nad stanovený limit do dalších let pro nárok na státní podporu. …

Číst dále...

Číslo účtu je uvedeno na smlouvě o stavebním spoření, na smlouvě o úvěru a také na všech výpisech z účtů. Číslo účtu je ve tvaru: XXXXXX - XXXXXXXXXX / 8060 předčíslí - číslo účtu / kód banky

Číst dále...

Ano, můžete - a to úplně zdarma.

Číst dále...

Stavební spoření je vhodné pro všechny věkové skupiny. Dětem našetřené peníze usnadní start do života, lidem v produktivním věku umožní spořit s atraktivním výnosem nebo si díky výhodnému úvěru vylepšit bydlení a seniorům nabízí výhodné a bezpečné…

Číst dále...

Další dotazy