Časté dotazy Stavební spoření

Smlouvu o stavebním spoření za nezletilé dítě může uzavřít jeden z rodičů. Že je zákonným zástupcem dítěte, doloží občanským průkazem, v kterém jsou uvedeny údaje o dítěti. Může předložit také rodný list dítěte s údaji o rodičích.

Číst dále...

Výpovědní doba trvá tři měsíce a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi Buřince. Můžete požádat o rychlou výplatu s prominutím výpovědní doby. Rychlá výplata je pro smlouvy uzavřené po 1. 4. 2019 zdarma. Zůstatek Vám bude vyplacen bezhotovostně na účet,…

Číst dále...

Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit a nechat si vyplatit výnosy stavebního spoření, pro výpověď smlouvy použijete formulář Buřinky „Výpověď smlouvy o stavebním spoření“. Formulář s vámi vyplní bankéř v kterékoliv naší pobočce, případně můžete navštívit některého z externích partnerů Buřinky, kde také ověří vaši totožnost.

Číst dále...

Ano mohou. Stavební spoření garantuje úrokovou sazbu z vkladů 1 % každý rok po dobu 6 let spoření. Státní podpora činí 10 % z ročně naspořených vkladů, maximálně 2 000 Kč ročně. Stavební spoření je tak pro všechny, bez ohledu na věk. Jedná se o efektivní nástroj pro našetření peněz k získání lepšího bydlení a zhodnocení úspor. Jak uzavřít…

Číst dále...

Cílovou částku tvoří součet vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, a to poté, co se z úroků odečte daň z příjmů. Cílovou částku sjednanou při založení smlouvy můžete zvyšovat (případně i snížit), kolikrát budete potřebovat. Za zvýšení vždy zaplatíte…

Číst dále...

Výpis z účtu obdržíte začátkem roku a najdete v něm informaci o naspořené částce.

Číst dále...

Pro nárok na úvěr ze stavebního spoření musíte splnit dvě podmínky: od uzavření smlouvy o stavebním spoření musí uběhnout alespoň 24 měsíců a zůstatek na účtu stavebního spoření musí dosahovat alespoň 35 % cílové částky. Příklad: pro cílovou částku 100 000 Kč stačí mít zůstatek 35 000 Kč.

Číst dále...

Státní podpora stavebního spoření dosahuje 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však z částky 20 000 Kč ročně.

Číst dále...

Úroky z vkladů na stavebním spoření jsou garantovány minimálně po celou dobu šestileté vázací doby. Úroková sazba je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. Úroky jsou zdaněny srážkovou daní z příjmu fyzických osob ve výši 15 % jako u jiných účtů. Úroky vám Buřinka připíše na účet pravidelně vždy k 31.…

Číst dále...

Uspořená částka je součet vkladů přijatých na váš účet, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, od kterého se odečítají srážková daň z příjmů z připsaných úroků a poplatky.

Číst dále...

Díky aplikaci George v mobilu budete mít své stavební spoření kdykoli na dosah. Aplikace funguje na mobilních zařízeních (telefonech a tabletech) s operačním systémem Android 5.0 a novější; iOS 12.4.5 a novější.

Číst dále...

Je to minimální doba, kdy nemůžete nakládat s prostředky na účtu stavebního spoření, chcete-li získat státní podporu. Peníze můžete vybrat i před 6. rokem spoření, v takovém případě ale přijdete o veškerou státní podporu. Vázací doba je stanovena zákonem o stavebním spoření.

Číst dále...

Trvalý příkaz na převod zvolené částky z vašeho bankovního účtu je nejpohodlnějším a nejspolehlivějším způsobem, jak pravidelně spořit. Číslo účtu stavebního spoření je současně číslo vaší smlouvy. Je uvedeno na smlouvě o stavebním spoření a na všech výpisech z účtu vašeho stavebního spoření. Číslo účtu je…

Číst dále...

Ve smlouvě o stavebním spoření se zavazujete spořit pravidelnými měsíčními vklady, máte ale také možnost vložit na svůj účet jednorázově větší částku. Tím si „předplatíte“ spoření na několik měsíců nebo i let. V případě, že žádáte státní podporu a v kalendářním roce na svůj účet stavebního spoření…

Číst dále...

Stavební spoření je spojeno se dvěma základními typy poplatků. Prvním je jednorázový poplatek za uzavření smlouvy, druhým je pravidelný poplatek za správu a vedení účtu. Poplatek za uzavření smlouvy je třeba uhradit do 2 měsíců od uzavření smlouvy. Roční poplatek za správu a vedení účtu Buřinka…

Číst dále...

George je internetové bankovnictví České spořitelny a zároveň nejefektivnější nástroj, jak můžete spravovat své stavební spoření. Najdete v něm detaily smlouvy, výši uspořené částky, historii posledních transakcí i užitečné tipy. Například: Kolik peněz je třeba poslat na účet stavebního spoření, abyste dosáhli na nejvyšší…

Číst dále...

Vklady na účtech stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny na 100 % až do výše 100 000 eur.

Číst dále...

Buřinka je první českou stavební spořitelnou, kterou mohou klienti hodnotit na principu hvězdiček známých dosud především z e-shopů. Klienti Buřinky mohou nově vyjádřit spokojenost se službami svojí stavební spořitelny prostřednictvím webu Hodnoti.me. Jejich autentické reakce v podobě hvězdiček…

Číst dále...

Od smlouvy o stavebním spoření můžete odstoupit ve lhůtě 30 dnů od uzavření příslušné smlouvy, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí. Již zaplacená cena za uzavření smlouvy Vám bude vrácena v plné výši. Pokud byla smlouva o stavebním spoření uzavřena distančním způsobem (na dálku) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání stavební…

Číst dále...

Smlouvu o stavebním spoření nezletilého účastníka mohou ukončit jeho zákonní zástupci (rodiče). Peníze na účtu stavebního spoření nezletilého účastníka jsou jeho osobním majetkem. V některých případech se při nakládání s těmito penězi nejedná o běžnou záležitost při správě jeho majetku, a proto je nutné rozhodnutí…

Číst dále...

Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit a nechat si vyplatit výnosy stavebního spoření, podáte výpověď smlouvy na formuláři Buřinky „Výpověď smlouvy o stavebním spoření“. Formulář s vámi vyplní v kterékoliv pobočce České spořitelny nebo u našich obchodních partnerů, kde také ověří vaši totožnost. Výpovědní doba trvá…

Číst dále...

Ano. Smlouva o stavebním spoření je uzavírána na dobu neurčitou (6 let je minimální doba spoření pro přiznání nároku na státní podporu). Obsahuje-li smlouva o stavebním spoření nárok na státní podporu, státní podpora bude nárokována po celou dobu spoření až do zrušení smlouvy.

Číst dále...

Nejpohodlnější cestu, jak Buřince oznámit změnu svých osobních a kontaktních údajů, nabízí internetové bankovnictví George. Kontaktní údaje můžete jednoduše změnit v „Nastavení“ v sekci „Kontaktní údaje“. Pokud George ještě nemáte, můžete využít formulář „Oznámení o změně osobních a…

Číst dále...

Pro uplatnění nároku na státní podporu z vkladů uložených na účet stavebního spoření v daném kalendářním roce, musí být všechny vklady připsány na účet stavebního spoření nejpozději dne 31. 12. téhož kalendářního roku. Informace o posledním dni stávajícího kalendářního roku, do kterého banky nebo Česká pošta…

Číst dále...

Ano můžete, dokonce je to nejvýhodnější, co můžete udělat. Jen u smlouvy, která je po celou dobu existence vedena s požadavkem na státní podporu dochází k přelévání uspořené částky nad stanovený limit do dalších let pro nárok na státní podporu. Státní podpora je přiznávána na smlouvu starší.…

Číst dále...

Číslo účtu je uvedeno na smlouvě o stavebním spoření, na smlouvě o úvěru a také na všech výpisech z účtů. Číslo účtu je ve tvaru: XXXXXX - XXXXXXXXXX / 8060 předčíslí - číslo účtu / kód banky

Číst dále...

Ano, můžete - a to úplně zdarma.

Číst dále...

Stavební spoření je vhodné pro všechny věkové skupiny. Dětem našetřené peníze usnadní start do života, lidem v produktivním věku umožní spořit s atraktivním výnosem nebo si díky výhodnému úvěru vylepšit bydlení a seniorům nabízí výhodné a bezpečné spoření na klidné stáří.

Číst dále...

Další dotazy