800 120 120

Součet vkladů přijatých na vaše stavební spoření, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, od kterého automaticky odečítáme srážkovou daň z příjmů z připsaných úroků a poplatky.