800 120 120

Dotace pro rekreační dům je možné využít pouze v případě, pokud prokážete, že v nemovitosti trvale žijete. Více najdete na www.novazelenausporam.cz.