Jak vysoká bude moje cílová částka po jejím automatickém navýšení?

Nejlepší bude, když si to ukážeme na příkladu. Vaše sjednaná cílová částka je 200 000 Kč, váš aktuální zůstatek 191 000 Kč a vy pošlete na svůj účet vklad ve výši 20 000 Kč. V takovém případě by po přijetí vkladu činil zůstatek 211 000 Kč. Cílová částka však nemůže být nižší než zůstatek na stavebku, proto k novému zůstatku jednorázově připočteme 30 000 Kč a výslednou hodnotu 241 000 Kč následně zaokrouhlíme na celé desetitisíce nahoru. Nová cílová částka bude 250 000 Kč. Změnu vám následně oznámíme písemně způsobem, který jsme si společně sjednali.

Pomohla vám tato informace?