800 120 120

Věřitel

Fyzická nebo právnická osoba, která na základě smluvní dohody o úvěru poskytne dlužníkovi finanční plnění.