Slovník pojmů

Mimořádná splátka

Jakákoli částka, kterou pošlete nad rámec pravidelné měsíční splátky sjednané ve vaší úvěrové smlouvě. Je vždy nutné, abyste nás o svém úmyslu vložit mimořádnou splátku informovali dopředu, a to e-mailem na burinka@burinka.cz.

Mimořádnou splátku používáme k úhradě našich splatných pohledávek v pořadí stanoveném úvěrovou smlouvou. I po vložení mimořádné splátky však nezapomínejte dále platit své pravidelné měsíční splátky, jejím vložením neměníte nastavený způsob sjednaného splácení úvěru.

Mimořádná splátka může být zpoplatněna dle Ceníku. Zákon stanoví, kdy můžete mimořádnou splátku provést zcela bezplatně.