Slovník pojmů

Bonita

Jeden z ukazatelů, kterým vyhodnocujeme, zda je pro vás poskytnutí úvěru v požadované výši únosné vzhledem k vašim příjmům a jiným pravidelným výdajům. Díky bonitě umíme odhadnout, zda pro vás nebude problém poskytnutý úvěr včas a řádně splácet. Pokud vaše bonita není dostatečná, může s vámi do úvěru vstoupit i spoludlužník, například váš partner žijící ve společné domácnosti.