navazuje na Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny Sdělení Stavební spořitelny
České spořitelny, a. s. účinné
od 27. 7. 2020