navazuje na Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny Sdělení Stavební spořitelny
České spořitelny, a. s. účinné
od 8. 4. 2019