Jaká povolení potřebujete při rekonstrukci

Povolení, ohláška, nebo bez papíru! Jak si při rekonstrukci nezavařit a nedostat se do křížku se zákonem?

Rekonstrukce! Mnohdy levnější a někdy i jediná cesta, jak získat bydlení snů. Lidé, kteří mají tento proces za sebou, ale nejspíš potvrdí, že i taková cesta může být přes všechny klady pěkně trnitá. Znepříjemnit a prodloužit ji může i obíhání úřadů. To sice nemusí být tak zdlouhavé, jako u novostaveb, ale v některých případech vás prostě nemine. V jakých? To se dozvíte v článku!

Rekonstruujete byt? Myslete i na sousedy!

Přemýšlíte, co byste si pro chystanou rekonstrukci měli připravit? Odpověď je jasná. Hlavně nervy! Ať už chystáte částečnou či kompletní rekonstrukci, nejspíš vás na nějakou dobu čeká život v provizoriu, v němž vaše bydlící potřeby jako je „čistota“ či „pohodlí“ vezmou za své.

V případě, že chystáte rekonstrukci bytu, stavební úpravy dost pravděpodobně nezasáhnou jen do vašich potřeb a komfortu. I na to je třeba myslet předem! Slušnost i jakási pojistka v podobě informování sousedů o plánované rekonstrukci, případném hluku a alespoň rámcovém harmonogramu prací by měla být samozřejmostí. Je třeba nezapomenout ani na formální pravidla. Rekonstrukce bytu v osobním vlastnictví je svobodnou a zcela oprávněnou volbou každého vlastníka. To však za předpokladu, že nedojde k poškození společných prostor a zároveň budou dodrženy stanovy sdružení vlastníků jednotek (SVJ). Každou větší rekonstrukci je také proto třeba hlásit správci SVJ, který by měl být obeznámen s tím, o jaké stavební úpravy půjde. V případě, že by rekonstrukce výrazně zasáhla do společných prostor, budete navíc, kromě dalších oficiálních povolení potřebovat také souhlas společenství vlastníků i výboru SVJ.

Když rekonstruujete družstevní bydlení!

V případě rekonstrukce družstevního bytu má kromě vašich potřeb finální slovo také majitel bytu - tedy družstvo. To musí plánované úpravy schválit a stanovit podmínky rekonstrukce.

Rekonstrukce bez povolení, pouze s oznámením

Přemýšlíte, zda je třeba chystanou rekonstrukci vůbec hlásit, kdy ji hlásit a kdy už potřebujete stavební povolení? Odpověď na takové otázky je sice snadná, ale současně celkem záludná. Záleží na rozsahu rekonstrukce!

„Lidé často váhají, zda na svou plánovanou rekonstrukci potřebují nějaké povolení či ohlášení. Pokud jste v této situaci, doporučujeme oslovit odborníky - architekta nebo projektanta, případně příslušný stavební úřad. Většinou vám dokáže pomoci i stavební firma, která bude rekonstrukci provádět,“ říká Vendula Hladíková ze studia Design4Function.

Obecně lze říci, že platí několik zásad, dle kterých se lze rozhodnout, jak k legalizaci vaší rekonstrukce přistoupit. V případě, že neplánujete zasahovat do nosné konstrukce domu, zásadně měnit dispozice stávajících místností či zasahovat do společných prostor, stavební povolení nepotřebujete. Nové omítky, podlaha či úprava vybavení se tedy jistě obejde bez obíhání úřadů. Určitě ale neuděláte chybu, pokud stavebnímu úřadu tyto plánované úpravy alespoň oznámíte.

Přemýšlíte, zda je třeba chystanou rekonstrukci vůbec hlásit, kdy ji hlásit a kdy už potřebujete stavební povolení? Odpověď na takové otázky je sice snadná, ale současně celkem záludná. Záleží na rozsahu rekonstrukce!

Shrnutí:

Vendula Hladíková, ze studia Design4Function:

„Oznámení udržovacích prací nevyžaduje projekt, neexistuje na to formulář, není povinné. Podává se v případě, že stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani stavební povolení a chcete informovat stavební úřad o tom, co se chystáte dělat.“

Ohlášení

Pro ohlášení už potřebujete projekt od autorizovaného architekta nebo projektanta stejném rozsahu jako stavební povolení. Takové ohlášení má standardně formu písemného formuláře, který dodáte příslušnému stavebnímu úřadu společně se souhlasem sousedů, jichž by se rekonstrukce mohla dotknout. Na přezkoumání, zda stavba splňuje všechny podmínky dle stavebního zákona, má úřad v takovém případě 30 dnů. Do té doby by měl vydat souhlas s provedením ohlášené stavby, případně nařídit stavební řízení. Na realizaci schválených stavebních prací pak máte lhůtu dvou let od doručení rozhodnutí.

Shrnutí:

Vendula Hladíková, ze studia Design4Function:

„Ohlášení vyžaduje stejný projekt jako stavební povolení, ale výhodou je kratší schvalování.“

Rekonstrukce se stavebním povolením

Pokud se v rámci plánované rekonstrukce neobejdete bez stavebního povolení, je nutné, aby o něj majitel bytu (v případě družstevního bytu tedy družstvo), požádal. I v tomto případě má žádost písemnou formu, na jejímž základě příslušný stavební úřad zahájí stavební řízení. Na rozdíl od ohlášky v případě stavebního řízení, jsou dotčené osoby oslovovány přímo úřadem. K žádosti je také navíc třeba připojit projektovou dokumentaci chystané rekonstrukce.

Když se rekonstrukce týká nejen vnitřních úprav

Zpozornit byste měli v případě, že plánujete stavební úpravy nejen uvnitř vašeho domu či bytu, ale chystáte se rozšiřovat či měnit objem již schváleného projektu. V takové situaci by mělo stavebnímu řízení předcházet územní rozhodnutí, které vám taktéž vydá stavební úřad. „V současnosti je již často využívanou praxí společné územní a stavební řízení. Nejste-li si jisti, zda potřebujete pro svůj záměr územní rozhodnutí či zda je třeba přistoupit ke společnému řízení, určitě situaci zkonzultujte se svým projektantem či architektem, případně se informujte u příslušného stavebního úřadu,“ upozorňuje Hladíková.

Chráněno památkáři!

V případě, že se rekonstruovaný byt nachází v památkově chráněné budově či v památkové zóně, měli byste být připraveni na několik omezení či nutných povolení. Před samotnou rekonstrukcí si je totiž třeba u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, případně krajského úřadu vyžádat závazné stanovisko. V něm se zmíněné orgány vyjádří k tomu, zda jsou navrhované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. V rámci rekonstrukce se tak budete muset řídit danými postupy či materiály, které lze při rekonstrukci použít. V závazném stanovisku tak nařídí, jaké postupy, materiály a součásti se při rekonstrukci smí použít.

Několik rad, jak při rekonstrukci nenaštvat sousedy

  • Komunikujte - včas, ideálně s předstihem sousedy informujte o plánované rekonstrukci a jejím rozsahu (například formou informace na společné nástěnce, či osobně)

  • Buďte ohleduplní - snažte se naplánovat stavební práce tak, aby co nejméně rušily (ideálně na dobu, kdy je většina sousedů v práci, určitě ne ve večerních či nočních hodinách a ideálně ne o víkendech); uklízejte po sobě průběžně nepořádek ve společných prostorách, který vznikne důsledkem stavby, v případě častého přenášení stavebního materiálu typicky výtahem či vstupními dveřmi, a tato místa ochraňte před poškozením

  • Poděkujte - po ukončení rekonstrukce nezapomeňte na projev vděku za trpělivost (malá drobnost jako dárek těm nejvíce zasaženým určitě neuškodí)

Fotogalerie

Kolem nových oken již pěstounům do postele nepoteče.
Podkroví v průběhu rekonstrukce.
Závěsná toaleta v obytném podkroví.
Pěstounka paní Liběna.

Za projektem stojí

SSČS - Buřinka

Autor myšlenky a koordinátor celého projektu rekonstrukce domu pěstounské rodiny

Design4function - Architektonický ateliér Design4function s.r.o.

Autor projektové dokumentace pro rekonstrukci

Let´s build - komplexní služby ve stavebnictví

Realizátor stavebních prací

Mediální partner

Deník Bydlení