Jak získat státní dotaci?

Plánujete fotovoltaiku? Nezapomeňte využít státní dotaci. Tady je tip, jak na to.

Fotovoltaické elektrárny i tepelná čerpadla jsou dvě osvědčené technologie, které dokáží výrazně ušetřit domácnostem peníze za elektrickou energii. Jejich pořízení ale může být pro řadu lidí příliš nákladné. Proto je důležité využít pro financování státní dotace. Díky nim dostanete zpátky polovinu investovaných peněz. Získat dotaci není nic složitého, je však nutné odpovědět si na dvě důležité otázky:

O jaké dotace mohu žádat?

Nová zelená úsporám

Dotace poskytuje především program Nová zelená úsporám (NZÚ) spravovaných Státním fondem životního prostředí. Jeho prostřednictvím chce Ministerstvo životního prostředí díky financím z Evropské unie podpořit úspory energií v rodinných a bytových domech.

Kotlíkové dotace

Další možností jsou takzvané kotlíkové dotace. Ty jsou určené pro nízkopříjmové domácnosti, u kterých je kritériem výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tedy 14 242 korun čistého příjmu na osobu měsíčně. Dále mají nárok na dotaci osoby pobírající starobní důchod a invalidní důchod třetího stupně. Ti mají nárok na dotaci bez prokazování příjmů. Dotace slouží na výměnu starého neekologického kotle na tuhá paliva 0.,1. a 2. emisní třídy až do částky 180 000 Kč. Současně do maximální výše 95 % způsobilých výdajů (náklady spojené výhradně na daný účel).

Fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla

Na fotovoltaické systémy je dotace z NZÚ až 200 tisíc korun

Na fotovoltaické systémy je dotace z NZÚ až 200 tisíc korun a dalších 5 tisíc korun můžete získat na projektovou dokumentaci. Na tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody je finanční podpora až 140 tisíc korun.

Dobíjecí stanice

O dotaci můžete žádat i na pořízení dobíjecí stanice pro elektromobil. Zde je výše podpory 30 tisíc korun za jeden dobíjecí bod. Na jedno číslo popisné jsou podporované až dva dobíjecí body.

„U řady klientů se setkáváme s tím, že nemají momentálně nárok na čerpání dotací z žádných ze státních dotačních programů na výměnu vytápění z plynového kotle na tepelné čerpadlo. Proto naše společnost Malina nabízí klientům podporu až 80 tisíc korun na výměnu plynového kotle,“ uvedl Cyril Regner, předseda představenstva Energetického Holdingu Malina, který svým klientům dotace z programu NZÚ pomáhá čerpat.

Investice se vám vrátí už do šesti let

Z programu Nová zelená úsporám, který spravuje Státní fond životního prostředí, můžete získat až 50 % z celkové částky za fotovoltaickou elektrárnu. Pokud zkombinujete více udržitelných řešení dohromady (např. tepelné čerpadlo s fotovoltaickou elektrárnou či dobíječkou na elektromobily), můžete čerpat až 60 % způsobilých výdajů.

Energetická nezávislost provozu domu nikdy nebude kvůli našim klimatickým podmínkám stoprocentní. Díky tepelnému čerpadlu a fotovoltaické elektrárně ale můžete dosáhnout 60-70% soběstačnosti pro celou domácnost. A při současných vysokých cenách elektřiny se návratnost investice do celého systému pohybuje mezi 5 a 6 lety.

Využít můžete i další dotace

Z programu NZÚ můžete čerpat dotace i na další projekty podporující udržitelnost. Jde například o zateplení, využívání dešťové a odpadní vody či výstavbu zelených střech.

Zateplení

V případě zateplení se příspěvek pohybuje od 30 do 650 tisíc korun. Celkem můžete získat až polovinu všech nákladů. Dotace se vztahují na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů včetně zimních zahrad, ale i na výměnu oken a dveří. Platí, že čím kvalitnější zateplení uděláte tím vyšší bude míra podpory. Vždy je však určen minimální materiálový či jiný standard nutný pro poskytnutí konkrétní dotace.

Dešťovka

Pokud chcete využívat dešťovou a odpadní vodu například na zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu, pomůže vám dotace, která dosahuje náhradu od 27 do 105 tisíc korun. K hromadění dešťové vody je možné využít novou nádrž, nejlépe umístěnou pod zemí, nebo vyčištěnou odpadní jímku či speciálně upravenou studnu.

Zelené střechy

Jeden až padesát tisíc lze získat jako příspěvek na venkovní stínící techniku, jako jsou například rolety a žaluzie, které slouží ke snížení přehřívání prostor uvnitř domu. To má vliv nejen na jeho obyvatele, ale také na výkon spotřebičů, typicky ledničku či chladničku. Žádat o ně je možné jen v kombinaci s dotací na zateplení.

Přehled všech možností pro čerpání z programu Nová zelená úsporám najdete na www.novazelenausporam.cz.

Tipy pro vás: Jak dotaci získat?

Dotace vám dnes již standardně vyřizují společnosti, které zajišťují i samotnou instalaci. Například Energetický Holding Malina, a.s. na začátku projektu převezme od klientů potřebnou dokumentaci a celou žádost o podporu vyřídí za ně.

„Naši klienti se nemusí obávat žádného zdlouhavého papírování. Dotaci vyřídíme kompletně za ně, a to od podání žádosti, doplňování potřebných dokumentů až průběžné informování o průběhu dotace. Klienti mají o procesu neustálý přehled a mohou se v jeho průběhu přesvědčit, jak vyřizování probíhá,” uvedl Regner.

Jaké dokumenty potřebujete?

 • Souhlasné prohlášení všech spoluvlastníků nemovitosti (pouze pokud má nemovitost více vlastníků)

 • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu – stačí použít výpis z účtu nebo smlouvu o zřízení/vedení účtu

 • Průkaz energetické náročnosti budov – PENB (u staveb kolaudovaných méně než před dvěma roky)

 • U rekreačních objektů potvrzení, že je užíván k trvalému bydlení více jak dva roky

 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče/ochrany přírody

 • Revizní zprávu kotle na tuhá paliva

Další dokumenty se liší vždy podle oblasti, pro kterou podporu žádáte. V případě fotovoltaických systémů je třeba doložit ještě:

 • Technickou zprávu

 • Výkresovou část

 • Vyhodnocení úspor (energetická studie)

 • Technické listy nebo SVT kódy

Všechny dokumenty včetně žádosti se posílají pouze elektronicky, a to prostřednictvím informačního systému pro administraci žádostí – AIS SFŽP ČR.

Pro podání žádosti budete potřebovat e-identitu občana, tedy vaši elektronickou identifikaci. Podrobnosti o ní najdete na identitaobcana.cz. O dotaci může žádat pouze majitel nebo spolumajitel nemovitosti.

Na co si dát pozor?

Dotace na fotovoltaiku a tepelná čerpadla je možné čerpat pouze pro stavby zkolaudované jako rodinný dům, objekt k bydlení (zastaralý název rodinného domu), bytový dům či zemědělská usedlost (musí v ní být zkolaudovaná alespoň jedna bytová jednotka). Je možné ji získat i na rekreační objekt. Tam je ale ještě podmínka, že v ní musí mít alespoň jedna osoba hlášený trvalý pobyt, a to nejméně dva roky. Typ kolaudace pro váš konkrétní případ si můžete ověřit v katastru nemovitostí.

U starších objektů je navíc nutné zvážit technický stav střechy či si od specialistů ověřit její nosnost. Pokud bude nutné ji v nejbližších deseti letech rekonstruovat, tak není umístění solárních panelů příliš vhodné. Fotovoltaické panely ale můžete umístit kamkoliv na pozemek, kde stojí váš dům, případně na jakoukoliv doplňkovou stavbu na pozemku u čísla popisného, u kterého o dotaci žádáte.

Instalované výrobky musí vždy odpovídat tomu, co je uvedeno v dokumentaci. Pro čerpání dotace platí doba udržitelnosti 10 let a kdykoliv může SFŽP přijet a instalaci zkontrolovat.

Jak dlouho vyřízení dotace trvá?

Délka nutná k vyřízení jednotlivých žádostí se liší u každého projektu. Odvíjí se to i od typu smlouvy a délce instalace. Státní fond životního prostředí nemá jasně stanovené termíny pro vyhodnocení žádosti a vyplacení dotací.

Shrnutí: Jak postupovat při žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám?

 1. Ujistěte se, že máte s vaším projektem na dotace nárok.

 2. Připravte si všechny potřebné dokumenty.

 3. Vyberte si spolehlivou energetickou firmu, která dotaci vyřídí kompletně za vás. Zajistí za vás podání žádosti i následné doložení realizace pro vyplacení dotace.

Fotogalerie

Na fotovoltaické systémy je dotace z NZÚ až 200 tisíc korun a dalších 5 tisíc korun můžete získat na projektovou dokumentaci.
V případě zateplení se příspěvek pohybuje od 30 do 650 tisíc korun. Dotace se vztahují na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů včetně zimních zahrad, ale i na výměnu oken a dveří.
Dotace vám dnes již standardně vyřizují společnosti, které zajišťují i samotnou instalaci.
Délka nutná k vyřízení jednotlivých žádostí se liší u každého projektu. Odvíjí se to i od typu smlouvy a délce instalace.

Za projektem stojí

SSČS - Buřinka

Autor myšlenky a koordinátor celého projektu rekonstrukce domu pěstounské rodiny

Design4function - Architektonický ateliér Design4function s.r.o.

Autor projektové dokumentace pro rekonstrukci

Let´s build - komplexní služby ve stavebnictví

Realizátor stavebních prací

Mediální partner

Deník Bydlení