Výroční zpráva 2023

Vážené dámy, vážení pánové,

máme za sebou rok 2023, který se do historie Buřinky zapíše jako rok nových příležitostí pro stavební spoření. Bez nadsázky lze říci, že šlo o přelomový mezník v historii stavebních spořitelen. Ekonomické a podnikatelské prostředí bylo zásadně ovlivněno vládním záměrem konsolidace veřejných financí, v jehož rámci byl diskutován i zavedený systém stavebního spoření a státní podpory. Jsem velmi hrdý na to, že jsme dokázali smysl a existenci našeho sektoru nejen obhájit, ale navíc i posunout a rozšířit roli stavebních spořitelen v oblasti podpory financování a administrace dotací energetických úspor domácností a obnovitelných zdrojů energie. Věřím, že naše strategické partnerství se státem významně přispěje k udržitelnějšímu a zelenějšímu bydlení v České republice.

I přes tyto náročné podmínky, které nás provázely téměř po celý rok, jsme se neúnavně soustředili na plnění snů o lepším bydlení našich klientů a dokázali obhájit pozici lídra na trhu v oblasti financování rekonstrukcí. Více než 16 tisíc českých domácností si díky nám vylepšilo své domovy a 60 tisícům klientů jsme pomohli spořit si na budoucnost. Velkou radost mám i z toho, že více než čtvrtina z těchto spořicích smluv, tedy téměř 16 000, byla uzavřena pro děti.

Poděkování

Úspěch Buřinky je výsledkem týmové práce všech mých kolegyň a kolegů, která se opírá o silné firemní hodnoty a jasně nastavené firemní poslání. Proto je mou milou povinností na prvním místě poděkovat zaměstnancům Buřinky za jejich neúnavnou práci a nepolevující nasazení i v době nejisté budoucnosti. Zvlášť si dovolím ocenit ty, kteří se kromě své běžné agendy věnovali navíc i přípravě nové služby dotačního poradenství a podobě nového úvěrového produktu, který ještě více přispěje ke zvýšení dostupnosti financování energeticky úsporných opatření domácností.

„Úspěch Buřinky je výsledkem týmové práce všech mých kolegyň a kolegů, která se opírá o silné firemní hodnoty a jasně nastavené firemní poslání.“

Samozřejmě děkuji také našim klientům, kteří jsou hlavní motivací neustálého zlepšování a dávají smysl naší práci. Ať už se jedná o nové či vracející se zákazníky, děkujeme za vaši důvěru, která pro nás představuje ten největší závazek. Nesmím zapomenout ani na obchodní partnery, kteří stáli po našem boku i v nejisté době a s jejichž pomocí se nám podařilo dosáhnout tak skvělých výsledků. Děkuji také našemu akcionáři za neochvějnou podporu a důvěru v podnikatelskou strategii Buřinky, která byla v roce 2023 posílena v oblasti ESG o aktivity pro zlepšení dostupnějšího a udržitelnějšího bydlení.

Společně pro udržitelnější bydlení

Připravovaná vládní opatření na konsolidaci veřejných výdajů a diskuse nad zavedením tzv. konsolidačního balíčku vyvolávaly v první polovině roku u klientů přirozenou nejistotu. Návrhy obsahovaly i úplné zrušení státní podpory a to se, spolu s vysokými úrokovými sazbami na alternativních spořících produktech bank, pochopitelně odrazilo i v menším zájmu klientů o náš spořicí produkt. Díky schválení finální podoby státní podpory stavebního spoření na polovinu dosavadní částky, tedy nově na max. 1 000 Kč ročně se však ve druhé polovině roku nepříznivý trend obrátil a naše výhodné akční nabídky opět posílily důvěru v tento typ spoření.

Současně se díky konstruktivnímu dialogu s vládou navíc podařilo vytvořit společnou koncepci pro financování a podporu energetické soběstačnosti a úsporného bydlení českých domácností. Stavební spořitelny se tak staly klíčovým partnerem státu při naplňování strategického cíle, kterým je snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů. Závazek kooperace se státem jsme pak v červnu stvrdili podpisem Memoranda o spolupráci se zástupci vlády a Státního fondu životního prostředí. Od tohoto okamžiku začaly intenzivní práce na přípravě konkrétních kroků, kterými Buřinka pomůže domácnostem levněji a udržitelněji bydlet. Stanovili jsme si konkrétní cíl: do roku 2025 pomůžeme 50 tisícům českých domácností ušetřit za energie.

Tři pilíře, na kterých naše nová strategická role stojí, zahrnují poradenství v oblasti energetických úspor a státních dotací, pomoc při podávání žádostí o státní dotace a zvýhodněné financování energeticky úsporných technologií. Již na konci roku 2023 bylo vše připraveno k tomu, aby Buřinka úspěšně naplňovala svojí novou roli, kterou symbolicky ukončuje tři desítky své úspěšné existence. Do nové éry tak vstupuje silnější než kdy dříve.

„Do nové éry vstupuje Buřinka silnější než kdy dříve.“

Jdeme s dobou, digitalizujeme a inovujeme

Hledání nových cest a zjednodušování jsou dvě z našich šesti firemních hodnot, které nemáme pouze napsané na papíře, ale řídíme se jimi ve veškerém našem jednání. Proto jsme i v roce 2023 výrazně pokročili v digitalizaci a zjednodušování, což se promítlo do množství produktových inovací.

Nejvíc z nich se týkalo stavebního spoření, procesu jeho sjednání a obsluhy, samozřejmě v online prostředí. Hned zkraje roku jsme umožnili klientům uzavírat smlouvy o stavebním spoření pro jejich děti pohodlně přes George, a to s minimální prací díky automatickému vytěžení údajů z rodného listu. Nedlouho poté jsme implementovali Bank iD k uzavření smlouvy online přes web Buřinky. George jsme také naučili první dvě servisní operace, kterými si klienti mohou sami rychle změnit parametry u svého stavebka – zrušit zasílání výpisů po připsání státní podpory a změnit způsob zasílání výpisů a komunikace.

V polovině roku jsme překonali další metu v oblasti digitalizace i na straně úvěrů. Třetina z nich již byla zúčiněna plně automaticky, tedy bez zbytečných prodlev a nutnosti zásahu našich pracovníků.

Digitalizaci jsme posílili i v oblasti komunikace s klienty. Službu E-dokumenty nahradila nová služba zasílání do George. A že se nám na tomto poli daří, jasně ukazují čísla: 70 % výpisů jsme v roce 2023 zaslali elektronicky, oproti předchozímu roku jde o téměř 30% nárůst.

Inovace a neustálé vylepšování prosazujeme nejen v produktech a službách pro klienty Buřinky. V oblasti inovací chceme být přínosem také pro společnost, ve které působíme. Proto jsme se stali iniciátory projektu SAMOROST, který zkoumá využití revolučního stavebního materiálu na bázi mycelia. Po náročném testování vlastností tohoto materiálu jsme s ním seznámili veřejnost na výstavě DESIGNBLOK prostřednictvím interiérových prvků, které z něj byly vyrobené. Naším cílem je inspirovat výrobce stavebních materiálů a ukázat tak nový, udržitelný směr pro české stavebnictví.

Pomáháme

Pomoc potřebným a podpora společnosti, v níž působíme, jsou neoddělitelnou součástí filozofie Buřinky. Naši misi „Pomáháme měnit bydlení v domov“ propisujeme do strategie společenské odpovědnosti a aktivit, které v této oblasti realizujeme.

Jako hlavní partner známé benefiční sbírky AKCE CIHLA, jejímž smyslem je získat finance na provoz chráněného bydlení mentálně a zdravotně handicapovaných, stojíme již téměř čtvrt století po boku sdružení Portus Praha. Jeho působení podporujeme nejen finančně, ale i naši zaměstnanci se aktivně podílejí na prodeji benefičních cihel v rámci svých dobrovolnických dnů.

„I v roce 2023 jsme výrazně pokročili v digitalizaci a zjednodušování, což se promítlo do množství produktových inovací.“

Již třetím rokem pokračujeme v pomoci samoživitelkám a samoživitelům. Nadaci Šatník Nory Fridrichové jsme darovali částku na úhradu nájemného v pronajatých prostorách na další rok. Na konci roku jsme navíc zpříjemnili Vánoce téměř 60 dětem z Klokánků, kterým naši zaměstnanci zajistili nákup vysněných dárků od Ježíška.

V roce 2023 jsme naše aktivity na poli společenské zodpovědnosti ještě rozšířili a stali se významnými podporovateli domácí paliativní péče. Chceme umožnit co nejvíce lidem, kteří si to přejí, prožít důstojný konec života v domácím prostředí. O rozvoj domácích hospiců a jejich vedoucích pracovníků jsme začali usilovat díky spolupráci s Fórem mobilních hospiců a Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny.

Jsem hrdý na to, že naše role v podpoře společnosti, která doposud spočívala především ve výše uvedených charitativních projektech, bude nově rozšířena také o pomoc domácnostem v oblasti budování energetické soběstačnosti. Těším se na nové výzvy, které s sebou toto poslání přináší. Věřím, že se nám i v tomto směru bude nadále dařit zvyšovat spokojenost klientů Buřinky a poskytovat jim ty nejlepší produkty a služby.

Jsem přesvědčen, že ve snech o lepším bydlení je energetická udržitelnost jedním z hlavních přání, a jsem rád, že Buřinka může tyto sny svým klientům stále plnit.

S úctou

Libor Vošický
předseda představenstva