Výroční zpráva 2019

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem velmi rád, že mohu první výroční zprávu, kterou mám tu čest komentovat z pozice předsedy představenstva Stavební spořitelny České spořitelny, zahájit pozitivně. Rok 2019 byl totiž jedním z finančně nejúspěšnějších v historii Buřinky.

Na tomto úspěchu se podílelo mnoho lidí, kterým bych rád poděkoval. V první řadě děkuji našim klientům za jejich důvěru a zájem o produkty Buřinky. Děkuji také našim obchodním partnerům, kteří doporučovali klientům naše produkty v rámci finančního poradenství. Velký dík patří samozřejmě všem zaměstnancům, kteří jsou srdcem Buřinky, za jejich proklientské vidění světa a vůli naplňovat sny klientů o lepším bydlení. A v neposlední řadě děkuji našemu akcionáři za podporu a důvěru, kterou vložil v naši podnikatelskou strategii.

Skutečnost, že rok 2019 byl pro Buřinku rokem mimořádně úspěšným, jasně potvrzují dosažené finanční výsledky. Náš zisk ve výši 978 mil. Kč byl o 14 % vyšší než v roce předchozím, k čemuž přispěla i naše silnější a cílenější obchodní strategie, o níž se zmíním později. Tohoto skvělého výsledku jsme přitom dosáhli velmi efektivně, o čemž svědčí ukazatel Cost Income Ratio (CIR – ukazatel poměru nákladů k výnosům), jenž máme výrazně nejnižší na celém trhu stavebních spořitelen.

K našemu úspěchu zásadně přispělo i několik obchodních a organizačních změn, kterými Buřinka v minulém roce prošla. S daleko větším úsilím jsme se také zaměřili na dva nosné pilíře naší strategie – financování rekonstrukcí a budování prosperity klientů v rámci stavebního spoření.

To, že se nám naši strategii dařilo v roce 2019 naplňovat, jasně dokazují čísla; celkem 14 178 klientů si u Buřinky půjčilo téměř 9,3 mld. Kč na splnění snů o lepším bydlení, přičemž drtivá většina z nich využila tyto finanční prostředky na rekonstrukce. Dalších 120 016 klientů začalo v tomto roce s Buřinkou spořit, čímž jsme jim pomohli vytvořit dobrý základ k budoucí prosperitě. Oproti předešlému roku se počet nových smluv o stavebním spoření s Buřinkou zvýšil o 43 %, což je nejvyšší meziroční nárůst v porovnání s ostatními stavebními spořitelnami.

Jedna z velkých změn, kterou si Buřinka v roce 2019 prošla, se týkala způsobu řízení a spolupráce s naší mateřskou bankou. Naše úvěrové produkty se staly integrální součástí jednotné, agilně řízené koncepce bydlení, kde spolu s Českou spořitelnou koordinovaně řešíme veškeré finanční otázky klientů související s bydlením. Věříme, že touto cestou se nám podaří lépe vycházet vstříc měnícím se potřebám a přáním klientů v průběhu různých etap jejich života.

Zisk ve výši 978 mil. Kč byl o 14 % vyšší než v roce předchozím, k čemuž přispěla i naše silnější a cílenější obchodní strategie

Vlajkovou lodí našeho produktového portfolia i nadále zůstává náš „rekonstrukční“ Úvěr od Buřinky. Snažíme se jej neustále inovovat tak, aby byl tím nejlepším a klientsky nejoblíbenějším rekonstrukčním úvěrem na trhu. Kromě dokládání účelu financování fotografiemi nabízíme od roku 2019 možnost zažádat si o Úvěr od Buřinky přes internetové bankovnictví George. A pokud si klient přijde sjednat úvěr na rekonstrukci či dokončit svou žádost o něj na pobočku České spořitelny, čeká ho další novinka – smlouvu o úvěru podepíše již biometricky.

Na digitalizaci našich produktů a souvisejících služeb se budeme zaměřovat i nadále. Klientům chceme do budoucna nabídnout možnost uzavřít si nejen Úvěr od Buřinky, ale i stavební spoření v Georgi zcela online. O tom, že je tato cesta správná, nás přesvědčil velký zájem o naše online stavební spoření, které se u klientů těší velké oblibě již od jeho spuštění v roce 2016.

Dosažené finanční výsledky a cílené zaměření naší skupinové obchodní strategie považuji za významné úspěchy roku 2019. Nicméně to, co mi dělá ještě větší radost, je skutečnost, že roste celková spokojenost klientů s našimi službami a produkty. Díky tomu máme výborné předpoklady k dosahování stabilně vynikajících výsledků v nadcházejících letech a k naplňování našeho základního poslání, a tím je plnit lidem sny o lepším bydlení.

S úctou

Libor Vošický
předseda představenstva