Výroční zpráva 2017

Vážené dámy, vážení pánové,

těší mne, že jste si v záplavě výročních zpráv finančních institucí vybrali tu naši. Ještě více mne ale těší to, že mohu zahájit výroční zprávu Buřinky pozitivně. Rok 2017 byl totiž pro Buřinku rokem nabitým událostmi, díky kterým jsme se opět posunuli vpřed, a rokem velmi úspěšným.

Dovolte mi nejprve poděkovat všem, kteří v loňském roce žili společně s Buřinkou. Děkuji klientům za jejich důvěru a zájem o naše produkty. Děkuji obchodním a distribučním partnerům za chuť naše produktové řešení klientům představovat a nabízet. Děkuji našim zaměstnancům za jejich proklientské vidění světa, za jejich vůli a snahu dělat klientům Buřinky život plnějším a snazším. A nakonec děkuji našemu akcionáři za podporu podnikatelské strategie Buřinky.

A nyní k našim úspěchům.

Posláním Buřinky je financovat lepší bydlení pro děti i dospělé, a tím pomáhat měnit bydlení v domov. Jsem velmi rád, že se nám toto poslání dařilo naplňovat po celý rok, což dokazuje hodnota námi poskytnutých úvěrů: v roce 2017 jsme klientům půjčili celkem 9 727 739 117 Kč. Téměř 27 tisíc rodin si tak díky Buřince mohlo dovolit proměnit své bydlení v opravdový domov, což považuji za velký úspěch.

Nutno podotknout, že jde o náš nejlepší obchodní výsledek za posledních devět let, který navíc vedl k nárůstu úvěrového portfolia a posílení tržního podílu.

Největší oblibu u klientů si získal Úvěr od Buřinky, naše produktová vlajková loď. Ten vloni dokonce obhájil vítězství v prestižní soutěži Zlatá koruna, kde byl vyhlášen jako nejlepší rekonstrukční úvěr na trhu.

Také v oblasti vkladů jsme vloni zažili jeden historický milník – překonali jsme hranici 3 000 000 uzavřených smluv. Naší jubilejní třímiliontou klientkou se stala dvouletá Nela z Mimoně.

Jistě mi dáte za pravdu, že jsou to významné úspěchy. Nicméně, co mně osobně udělalo v roce 2017 největší radost, je skutečnost, že roste celková spokojenost klientů s našimi produkty a službami. Díky tomu má Buřinka dobře nakročeno k opakování obchodně úspěšných let i do budoucna.

Za největší strategické úspěchy loňského roku považuji zdárné fungování naší vlastní obchodní sítě ČS Plus pod křídly Buřinky a prohlubování kultury společnosti jako „obchodní firmy s týmovým duchem“.

Jsem pevně přesvědčen, že v roce 2017 urazila Buřinka velký kus cesty k naplnění vlastní vize: „Jednoho dne bude Buřinka v každé rodině, která díky ní lépe bydlí a žije.“

Jiří Plíšek
předseda představenstva