Výroční zpráva 2016

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem opravdu rád, že jste si v záplavě výročních zpráv finančních institucí vybrali tu naši.

Jsem však ještě raději, že mohu uvést výroční zprávu Buřinky konstatováním, že rok 2016 byl pro Buřinku rokem nabitým událostmi, rokem úspěšným a rokem změn, které vytvořily pevný základ pro budoucí úspěchy naší společnosti.

Nejprve mi však dovolte poděkovat všem, kteří v loňském roce žili společně s Buřinkou. Děkuji klientům za jejich důvěru a zájem o naše produkty. Děkuji našim obchodním a distribučním partnerům za chuť naše produktové řešení klientům představovat a nabízet. Děkuji našim zaměstnancům za jejich proklientské vidění světa, za jejich připravenost dělat našim klientům život plnějším a snazším. A nakonec děkuji našemu akcionáři za podporu podnikatelské strategie Buřinky.

A teď tedy pojďme k našim úspěchům a změnám.

Považuji za velký úspěch, že se nám v Buřince podařilo zastavit se v běhu dní a vytvořit novou misi a vizi společnosti. Opravdu si vážím toho, že jsme si poctivě odpověděli na otázky „Proč tu jsme?“ a „Čeho chceme dosáhnout?“

Naše nová mise „Financujeme lepší bydlení pro děti i dospělé, a tím pomáháme měnit bydlení v domov.“ přesně vyjadřuje smysl naší existence. Toto poslání jsme v loňském roce naplnili pro více než 27 tisíc rodin.

Klienti si naše úvěry kupovali rádi. Největší obliby u nich dosáhl Úvěr od Buřinky, naše produktová vlajková loď. Správnost jejich volby potvrdilo i vítězství Úvěru od Buřinky v prestižní soutěži Zlatá koruna, kdy byl náš úvěr vyhlášen jako nejlepší úvěr na rekonstrukci na trhu.

Za největší strategickou změnu loňského roku pak považuji rozšíření distribuce. Podařilo se nám získat vlastní obchodní síť. Od června máme pod svými křídly specializovanou síť finančních poradců vystupujících na trhu pod značkou ČS Plus.

Závěrem mi, dámy a pánové, dovolte vyjádřit pevné přesvědčení, že v roce 2016 vykročila Buřinka na cestu, na jejímž konci bude naplnění její vize: „Jednoho dne bude Buřinka v každé rodině, která díky ní lépe bydlí a žije.“

Jiří Plíšek
předseda představenstva