Výroční zpráva 2015

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem rád, že mohu zahájit výroční zprávu Stavební spořitelny České spořitelny pozitivním konstatováním, že rok 2015 byl pro naši společnost rokem mimořádně úspěšným.

K tomuto výsledku napomohla situace sektoru stavebního spoření v České republice, který se mohl opět opřít o stabilní legislativu a politické prostředí. K tomuto výsledku přispěla svou měrou i pozitivní ekonomická a společenská atmosféra.

Největší měrou však k úspěšnému roku přispěly výkony lidí, kteří naší společnost vytvářejí. A to ať už se jedná o zaměstnance Buřinky samotné, o kolegy z naší mateřské společnosti či ze společností sesterských nebo jde o pracovníky obchodních partnerů.

Těm všem patří můj dík za vynikající výsledky Buřinky v roce 2015.

Co se nám tedy hlavně povedlo?

Smyslem existence, chcete-li posláním Buřinky, je financovat lepší bydlení pro každého. Jsem si jist, že poskytnutím více než 16 tisíc retailových úvěrů, za kterými vidím hlavně zrekonstruované koupelny a nové kuchyně, a poskytnutím téměř sedmi set úvěrů bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek, za kterými vidím zateplené pláště budov a nové výtahy, jsme toto své poslání naplnili.

Naplněná úvěrová mise společnosti se pozitivně projevila i v bilančních položkách. V průběhu roku se nám totiž podařilo zvrátit negativní, klesající trend v objemu klientských úvěrů a od letních měsíců začal objem našeho portfolia úvěrů opět růst.

K této skutečnosti přispěla celá řada inovací, které se dotkly nejen naší vlajkové lodi ‒ rekonstrukčního Úvěru od Buřinky, ale i Hypoúvěru od Buřinky, který byl dokonce dlouhou dobu nejlepším úvěrem na bydlení v nabídce bank vůbec, a konečně i produktu Obnova.

Dalším významným rysem roku 2015 byl velmi pozitivní trend v čistotě úvěrového portfolia, kdy například objem úvěrů v selhání klesl meziročně skoro o polovinu a dosáhl úctyhodné hodnoty hluboko pod třemi procenty.

Všechny shora uvedené skutečnosti společně přispěly k tomu, že společnost vykázala, navzdory pro ni nepříznivému prostředí nulových úrokových sazeb, meziroční 11,5% nárůst zisku.

Z hlediska interních událostí společnosti chci uvést významnou restrukturalizaci, kterou jsme podnikli s cílem firmu revitalizovat a dodat jí novou energii a švih. Dalšími cíli změny pak bylo získání větší obchodní dynamiky a zjednodušení a zlevnění firemních procesů.

Závěrem, dámy a pánové, mi dovolte vyjádřit mé pevné přesvědčení, že Buřinka bude své poslání, totiž „financovat lepší bydlení pro každého“, stejně úspěšně naplňovat i v letech následujících.

Jiří Plíšek
předseda představenstva