Výroční zpráva 2013

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem rád, že mohu zahájit výroční zprávu Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. konstatováním, že se naše společnost zhostila svých úkolů v loňském roce s úspěchem. Rok 2013 byl přitom pro naši společnost rokem strategicky významným. Především proto, že po několika letech diskuzí nakonec nebyla schválena novela zákona o stavebním spoření, která ve svém důsledku a dlouhodobém horizontu hrozila faktickým zrušením myšlenky stavebního spoření v České republice.

Velký strategický význam měla i skutečnost, že Buřinka našla, a to zcela v duchu principů stavebního spoření, klientsky akceptovatelný recept na úspěšné podnikání pro období dlouhodobě velmi nízkých úrokových sazeb.

Poslední zásadní změnou pak byla úspěšná příprava na komplexní rekodifikaci soukromého a korporátního práva, která se dotkla všech oblastí činnosti společnosti a pro naše klienty přinesla hlavně zvýšení srozumitelnosti vzájemné komunikace.

Naší misí je financovat lepší bydlení pro každého. Proto si velice vážíme důvěry a loajality 923 156 klientů, kteří se rozhodli spojit svůj sen o lepším bydlení právě s Buřinkou.

K našim nejdůležitějším obchodním krokům v loňském roce patřilo zavedení nového tarifu stavebního spoření a dokončení redesignu naší úvěrové nabídky, kdy jsme po úvěru Obnova určeném pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek a po nezajištěném Úvěru od Buřinky uvedli na trh Hypoúvěr od Buřinky zajištěný nemovitou zástavou.

Buřinka i v loňském roce usilovala o to, aby naplnila roli společensky odpovědné firmy a dále rozvíjela spolupráci se svými dlouholetými partnery v charitativních aktivitách.

Vážené dámy, vážení pánové, na závěr chci poděkovat všem, kteří, každý svým dílem a způsobem, přispěli k tomu, že Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. zvládla své úkoly v roce 2013 se ctí. Chci především poděkovat našim klientům za důvěru a loajalitu, našim akcionářům za poskytnutí prostoru pro realizaci podnikatelské strategie, našim zaměstnancům za jejich skvělé a obětavé výkony a našim obchodním partnerům za velmi dobrou spolupráci.

Jiří Plíšek
předseda představenstva