Výroční zpráva 2012

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem rád, že mohu zahájit výroční zprávu Stavební spořitelny České spořitelny konstatováním, že naše společnost prošla rokem 2012 se ctí. Mé sdělení dostává mnohem větší váhu tváří v tvář skutečnosti, že se loňský rok nesl ve znamení dalších diskuzí o budoucnosti stavebního spoření v České republice a že trh přehodnotil období extrémně nízkých úrokových sazeb z časově omezené anomálie na dlouhodobější normalitu.

Obchodní model Stavební spořitelny České spořitelny založený na budování dlouhodobého vztahu vzájemné důvěry s našimi klienty nám dal příležitost nabídnout své služby 1 014 090 klientů. Všichni tito klienti spojili s Buřinkou svůj sen o lepším bydlení a já věřím, že jim jej v blízké či vzdálenější budoucnosti pomůžeme naplnit.

Naše mise zní „Financujeme lepší bydlení pro každého“. Dvěma nejvýznamnějšími strategickými tahy, kterými jsme misi v roce 2012 naplnili, byl vstup do sektoru financování bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s produktem „Obnova“ a zahájení prodeje unikátního produktu pro retailové klienty – „Úvěru od Buřinky“.

Také v oblasti financí si Stavební spořitelna České spořitelny vedla velmi dobře. Vykázala stabilní bilanční sumu, zaznamenala dobrou ziskovost a udržela si i vysokou kapitálovou vybavenost.

Jako společensky odpovědná firma pokračovala Stavební spořitelna České spořitelny také v loňském roce ve svých dlouhodobých charitativních aktivitách.

Vážené dámy, vážení pánové, na závěr chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že se Stavební spořitelna České spořitelny zhostila svých úkolů v roce 2012 se ctí. Především děkuji klientům za jejich důvěru, akcionářům za podporu v realizaci podnikatelské strategie, zaměstnancům za jejich obětavé výkony a všem obchodním partnerům za spolupráci.

Jiří Plíšek
předseda představenstva