Výroční zpráva 2009

Vážené dámy, vážení pánové,

těší mě, že mohu zahájit úvodní slovo výroční zprávy Stavební spořitelny České spořitelny konstatováním, že naše společnost prošla loňským rokem úspěšně. Rok 2009 přitom vůbec nebyl rokem lehkým. Naopak byl již druhým v řadě, kdy celosvětový hospodářský pokles zásadním způsobem ovlivnil chování domácností, firem, finančních institucí i států.

Znovu jsme si tedy v praxi ověřili, že strategie naší společnosti založená na dobrém jméně, na dlouhodobě uplatňovaném retailovém obchodním modelu a na vztahu vzájemné důvěry s našimi klienty funguje.

Naše mise zní jednoduše: "Financujeme lepší bydlení pro každého. O její naplnění usilujeme i navzdory nepříznivé situaci v okolním prostředí. Naší misi věří 1 137 406 klientů, kteří s Buřinkou spojili svůj sen o financování svého lepšího bydlení.

Obchodní úspěch Stavební spořitelny České spořitelny stojí na důvěře klientů a padá s ní. Jsem proto opravdu rád, že klienti prokázali svoji důvěru v naší finanční instituci tím, že navýšili své prostředky, jež nám svěřili. Díky zvýšení klientských vkladů se dostala naše bilanční suma poprvé v historii nad hranici 100 mld. Kč.

V úvěrovém obchodu Stavební spořitelna České spořitelny upřednostnila politiku zodpovědného poskytování úvěrů před bezhlavou expanzí. Přesto musím konstatovat, že jsme zaznamenali zhoršení kvality úvěrového portfolia.

V oblasti financí si Stavební spořitelna České spořitelny vedla i v loňském roce velmi dobře. Udržela si svoji vynikající ziskovost a vysokou kapitálovou vybavenost.

Stavební spořitelna České spořitelny pokračovala i v roce 2009 ve svých dlouhodobých charitativních aktivitách.

Vážené dámy, vážení pánové, na závěr chci poděkovat všem, kteří se o obchodní úspěch Stavební spořitelny České spořitelny v roce jejího 15. výročí zasloužili. Především děkuji klientům za důvěru, akcionářům za prostor k realizaci podnikatelské strategie, zaměstnancům za jejich výborné výkony a všem obchodním partnerům za spolupráci.

Jiří Plíšek
předseda představenstva a generální ředitel