Výroční zpráva 2008

Vážené dámy, vážení pánové,

skutečnost, že mohu začít úvodní slovo výroční zprávy společnosti za rok 2008 tím, že Stavební spořitelna České spořitelny prošla s čistým štítem i tímto nelehkým rokem, je pro mne nejen příjemným konstatováním. Je potvrzením správné volby naší strategie.

Nepříznivé doby prověřují sílu firem. Jsem proto teď více než kdy jindy rád, že naše společnost má dobré jméno, dlouhodobě uplatňuje retailový konzervativní obchodní model a že buduje s privátními klienty vztah vzájemné důvěry. Jak se ukázalo zejména v roce 2008, důvěra a jistá míra konzervatismu je i v našem moderním světě finančních služeb stále to, „co se počítá“.

„Financujeme lepší bydlení pro každého“. Tak zní naše mise. Rovněž v loňském roce se nám vyplatilo, že jsme se navzdory nepříznivé situaci v okolním prostředí snažili o její důsledné naplňování. Výsledkem toho je, že s námi na konci roku 2008 spojilo financování svého lepšího bydlení již 1 149 453 klientů.

Čistý štít Stavební spořitelny České spořitelny, který jsem zmínil v úvodu, pro mne představuje především historicky nejvyšší zisk blížící se částce jeden a půl miliardy korun a nejvyšší počet smluv nově uzavřených od historicky rekordního „přednovelového“ roku 2003.

Stavební spořitelna České spořitelny se neuzavírá jen do světa financí, ale svou roli ve společnosti chápe mnohostranněji. Také proto v roce 2008 dále pokračovala ve svých dlouhodobých charitativních aktivitách.

Vážené dámy, vážení pánové, při bilancování se sluší poděkovat těm, kteří se na úspěchu dosaženém v roce 2008 podíleli. Rád proto děkuji klientům za důvěru, akcionářům za prostor k realizaci podnikatelské strategie, zaměstnancům za skvělé výkony a obchodním partnerům za spolupráci.

Jiří Plíšek
předseda představenstva a generální ředitel