Výroční zpráva 2007

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem velmi rád, že mohu otevřít výroční zprávu společnosti za rok 2007 konstatováním, že Stavební spořitelna České spořitelny opět posunula laťku svých obchodních a hospodářských výsledků výše a přepsala své rekordní záznamy z roku 2006.

Rekordní výsledky společnosti nejsou nahodilým jevem a nestojí na vodě. Naopak potvrzují správnost dlouhodobého strategického směřování spořitelny a opírají se o důsledné naplňování mise „Financujeme lepší bydlení pro každého“.

Obchodní úspěch společnosti stojí a padá s důvěrou klientů. Naše společnost si ji získala neustálou snahou o zlepšování kvality poskytovaných produktů a služeb. Klienty příznivě vnímaná „value for money“ se pak odrazila v rekordní výši hospodářského výsledku.

Společnost dokázala, poprvé ve své historii, poskytnout úvěry v celkové výši téměř 15 miliard korun, čímž pomohla desítkám tisíc rodin naplnit sen o lepším bydlení. Poprvé ve své historii také vytvořila zisk nad hranicí jedné miliardy korun.

Stavební spořitelna České spořitelny nechce být jen ekonomicky úspěšnou firmou, ale je si zároveň vědoma své společenské odpovědnosti. Proto dále prohlubuje a rozšiřuje aktivity v této oblasti.

Vážené dámy, vážení pánové, na závěr chci poděkovat všem klientům společnosti za důvěru, akcionářům za prostor k realizaci podnikatelské strategie, zaměstnancům za skvělé výkony a všem obchodním partnerům za příspěvek k úspěchu společnosti.

Jiří Plíšek
předseda představenstva a generální ředitel