Výroční zpráva 2006

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2006 byl pro Stavební spořitelnu České spořitelny rokem obchodních a hospodářských rekordů: SSČS poprvé naplno sklidila ovoce strategických změn provedených v uplynulých letech.

Dosažené rekordy nevisí ve vzduchu, ale opírají se o naplňování mise společnosti – „Financujeme lepší bydlení pro každého“. V roce 2006 společnost poskytla dosud nejvyšší objem úvěrů ve své historii, a pomohla tak naplnit sen o lepším bydlení dalším desítkám tisíc klientů.

Jednoznačně se osvědčil posun strategické role SSČS v rámci Finanční skupiny České spořitelny. Plná koncentrace na vývoj a tvorbu produktu stavebního spoření přinesla klientům jednoduché a rychlé řešení za rozumnou cenu. Jednoduchost a rychlost našeho řešení byla dána výhradní distribucí produktu prostřednictvím mateřské banky – České spořitelny. Rozumnou cenu přinesl tlak na efektivní fungování společnosti.

Atraktivní klientská nabídka a efektivní fungování SSČS logicky vyústily v nejvyšší zisk dosažený za celou dobu existence společnosti. Zvláště potěšitelné je, že tento výsledek není jen nahodilou událostí, ale že společnost má energii a chuť posunovat laťku svých výkonů stále výš.

Vážené dámy, vážení pánové, na závěr chci poděkovat všem našim klientům za důvěru, akcionářům za prostor k realizaci podnikatelské strategie, zaměstnancům za skvělé výkony a všem obchodním partnerům za příspěvek k úspěchu společnosti.

Jiří Plíšek
předseda představenstva a generální ředitel