Výroční zpráva 2005

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2005 byl pro Stavební spořitelnu České spořitelny rokem mimořádně hospodářsky úspěšným a jak se již stalo novodobou tradicí i rokem zásadních změn.

Změnou, která zasáhla celý sektor stavebního spoření, bylo bezesporu přijetí novely zákona o stavebním spoření. Tato novela si kladla za cíl zprůhlednit vztahy mezi klienty stavebních spořitelen a stavebními spořitelnami samotnými. Jsem rád, že mohu na tomto místě konstatovat, že SSČS přispěla k tomuto cíli navíc svým unikátním a průkopnickým způsobem – zavedením Informačního listu k poskytování úvěrů na bydlení již dlouho před tím, než uvedená novela zákona vstoupila v platnost.

SSČS v roce 2005 poprvé vystupovala v rámci Finanční skupiny České spořitelny ve změněné strategické roli produktové továrny, která se plně soustředí na vývoj a tvorbu produktu. Zodpovědnost za prodej produktu ve všech distribučních kanálech a za výkon podpůrných činností převzala mateřská společnost – Česká spořitelna.

Stavební spořitelna České spořitelny se vloni změnila také interně. Provedené změny v základních rysech završily proces organizační a personální restrukturalizace společnosti, významně přispěly k velmi dobrému hospodářském výsledku společnosti a vytvořily předpoklady pro jeho další dlouhodobý růst.

To, co se naopak v roce 2005 nezměnilo a co se nezmění, je naplňování mise společnosti – „Financujeme lepší bydlení pro každého“. Financování svého lepšího bydlení s námi spojilo 1 226 170 klientů a já věřím, že jejich počet díky atraktivní nabídce Buřinky dále poroste.

Vážené dámy, vážení pánové, na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům Stavební spořitelny České spořitelny a všem obchodním partnerům, kteří se společnými silami zasloužili o to, že se rok 2005 stal pro naši společnost rokem úspěšným.

Jiří Plíšek
předseda představenstva a generální ředitel