Výroční zpráva 2003

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem rád, že mohu výroční zprávu Stavební spořitelny České spořitelny uvést konstatováním, že rok 2003 byl rokem výjimečným, strategicky významným a rekordním.

Byla přijata novela zákona o stavebním spoření, došlo k radikální změně personálního složení managementu banky, změnila se její akcionářská struktura, ale především společnost zaznamenala rekordní obchodní výsledky.

Osobně za klíčové momenty považuji posun v misi společnosti a zahájení transformačního programu. Obsah nové mise společnosti se z „Bydlení pro každého“ posunul na „Financujeme lepší bydlení pro každého“. Naplnit novou misi a přeměnit Stavební spořitelnu České spořitelny v klientsky orientovanou moderně fungující banku je cílem transformačního programu.

Vážené dámy, vážení pánové, je pro mne příjemnou povinností poděkovat všem zaměstnancům, obchodním zástupcům a obchodním partnerům, kteří se v roce 2003 podíleli na úspěších Stavební spořitelny České spořitelny.

Zároveň bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že Stavební spořitelna České spořitelny potvrdí všem svým klientům také v letech následujících, že je tím nejlepším partnerem, kterého si mohli zvolit pro financování svého lepšího bydlení.

Jiří Plíšek
předseda představenstva a generální ředitel