Výroční zpráva 2002

Vážené dámy, vážení pánové,

také devátý rok existence Stavební spořitelny České spořitelny byl rokem úspěšným, rokem dalšího růstu. Stavební spořitelna České spořitelny posílila svoji pozici druhé největší společnosti na trhu stavebního spoření, počet klientských účtů se zvýšil na 1 201 534, potěšitelná byla především dynamika nárůstu úvěrů. Finanční objem více než pěti miliard korun celkově poskytnutých úvěrů a vysoký počet úvěrových obchodů potvrdily trvale rostoucí zájem klientů zkvalitňovat své bydlení a řešit osobní bytovou situaci prostřednictvím stavebního spoření.

Stavební spořitelna České spořitelny je ekonomicky stabilní bankou s dlouhodobě rostoucími obchodními výsledky. Dobré ekonomické výsledky dosažené v roce 2002 odpovídaly, jak dokládají účetní výkazy, prostředkům vloženým akcionáři.

Rok 2002 byl zároveň obdobím, v němž došlo k hlubšímu spojení s majoritním akcionářem, Českou spořitelnou, a jejím vlastníkem, rakouskou Erste Bank Vídeň. Erste Bank Vídeň odkoupila podíl zakládajícího akcionáře společnosti – Bayerische Landesbank Girozentrale ve výši 39,5 procent. Tento krok vnesl do práce společnosti sjednocení pohledu na strategický rozvoj další mezinárodní spolupráce a také vytvořil podmínky pro kvalitnější přípravu Stavební spořitelny České spořitelny na podmínky, jež vzniknou po vstupu České republiky do EU.

Ničivé srpnové povodně roku 2002 zasáhly do života téměř celého národa. Stavební spořitelna České spořitelny v této složité situaci přišla jako jedna z prvních finančních institucí s programem podpory osob postižených povodněmi. Kromě toho, že věnovala pět milionů korun na sbírkový fond založený Českou spořitelnou ke zmírnění následků povodní a odstranění škod, rozhodla se i pro adresnou pomoc svým klientům v obcích Majdalena, Metly a Zálezlice. Banka dále vyčlenila 500 milionů korun na zvýhodněné úvěry určené na nápravu škod způsobených povodněmi s prodlouženou splatností až na 20 let a nabídla historicky nejnižší úrokovou sazbu překlenovacího úvěru ve výši 4,95 % p. a. Stavební spořitelna České spořitelny tímto krokem dala najevo, že občany postižené záplavami nevnímá jen jako své klienty, ale zejména jako ty, kteří naléhavě potřebují pomoc.

Rok 2002 proběhl pro Stavební spořitelnu České spořitelny ve znamení stěhování. Ve druhé polovině roku otevřela novou budovu společnosti v Praze 3 na Vinohradské třídě, do níž soustředila dosud rozptýlená pracoviště a vybudovala v ní moderní zákaznické centrum. Soustředění činností na jedno místo jí umožnilo zkvalitnit přenos informací a péči poskytovanou klientům na jejich cestě za lepším bydlením.

Potěšující bylo, že odborná i laická veřejnost hodnotila Stavební spořitelnu České spořitelny v rámci různých akcí pořádaných v průběhu roku 2002 jako velmi úspěšnou. Zejména zisk druhého místa v kategorii Stavební spořitelna roku 2002 v prestižní soutěži Master Card Banka roku 2002 bylo velmi významné. První místo, které obsadila v hodnocení prezentace internetových stránek stavebních spořitelen v soutěži BEST WEB 2002, reflektovalo její snahu o rozvoj aktivit prostřednictvím tohoto nejnovějšího prodejního kanálu. Zvyšující se návštěvnost internetových stránek a počet nových obchodů realizovaných touto cestou potvrdil perspektivnost elektronické komunikace s klienty.

Rád bych poděkoval všem, kteří se o další úspěšný rok Stavební spořitelny České spořitelny zasloužili, a pevně věřím, že rok 2003 bude neméně úspěšný.

JUDr. Jiří Klán
předseda představenstva a generální ředitel