O Buřince

Profilujeme se jako rekonstrukční banka a jsme leaderem v poskytování nezajištěných účelových úvěrů na renovace bydlení. Naším cílem je být pro naše klienty srozumitelní, proto jsou naše produkty jednoduché a bez zbytečných podmínek. Sledujeme trendy, a to nejen v digitalizaci našich procesů, ale také ve financování energeticky úsporných technologií, které jsou prospěšné jak přírodě, tak i rodinnému rozpočtu. Navíc se klient může kdykoliv poradit s naším týmem odborníků a zorientovat se v otázkách vhodného výběru financování v jeho konkrétní situaci, dotačních programech nebo spoření na budoucí bydlení s Buřinkou. Vše zastřešuje koncept finančního zdraví, který se prolíná celou Finanční skupinou České spořitelny.

Základní údaje o společnosti

Přehled základních informací o naší společnosti včetně obchodních údajů.

Management společnosti

Seznamte se se členy vedení Buřinky.

Finanční skupina České spořitelny

Přehled členů Finanční skupiny České spořitelny.

Zpracování osobních údajů

S osobními údaji zacházíme vždy v souladu s právními předpisy a etickými principy.

Naše ocenění

Jsme držiteli mnoha významných ocenění, kterých si velice vážíme.

Do montérek!

Chcete ušetřit při rekonstrukci? Tak Do montérek! Buřinka je hrdým partnerem dvanáctidílného seriálu Do montérek!

Oznamování protiprávního jednání

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání.

Jsme členy asociací a organizací

Aktivně působíme v těchto domácích i zahraničních bankovních asociacích a sdruženích.

Prostřednictvím Asociace českých stavebních spořitelen jsme se stali partnerem Společného vzdělávacího projektu finančních asociací, ČNB a MF ČR