Doložení papírových podkladů k úvěru

Než začnete nahrávat své dokumenty


  • Doložte vždy úplné znění dokumentů, všechny stránky. Dokumenty musí být čitelné.

  • Ujistěte se, že dokumenty, které mají být podepsané, jsou podepsané všemi zúčastněnými stranami.

  • Pro čerpání finančních prostředků z úvěru nesmí být u nahrávaných dokladů doba od jejich vystavení do jejich nahrání delší než 12 měsíců.

  • Při prokazování účelového použití finančních prostředků čerpaných formou záloh nahrajte nejen faktury, ale i doklady o jejich zaplacení, např. výpis z účtu, příjmový pokladní doklad, potvrzení dodavatele o úhradě na účet či v hotovosti, pokud to není uvedeno přímo na faktuře.

  • Při prokazování účelového použití uspořené částky myslete na to, aby nahrávané doklady neměly datum vystavení starší, než je datum uzavření vaší smlouvy o stavebním spoření.

  • U pojistných smluv zašlete vždy kopii celé smlouvy, ve které budou uvedeny sjednané pojistné částky a pojištěná rizika.

Každý dokument, který nám přes webové stránky nahrajete, pečlivě zkontrolujeme. Když narazíme na nějakou nesrovnalost, dáme vám vědět.