Doložení dokumentů k úvěru na rekonstrukci či výstavbu

Pro fyzické i právnické osoby

Než začnete nahrávat své dokumenty

  • Doložte vždy úplné znění dokumentů, všechny stránky. Dokumenty musí být čitelné.
  • Ujistěte se, že dokumenty, které mají být podepsané, jsou podepsané všemi zúčastněnými stranami.
  • Pro čerpání finančních prostředků z úvěru nesmí být u nahrávaných dokladů doba od jejich vystavení do jejich nahrání delší než 12 měsíců.
  • Při prokazování účelového použití finančních prostředků čerpaných formou záloh nahrajte nejen faktury, ale i doklady o jejich zaplacení, např. výpis z účtu, příjmový pokladní doklad, potvrzení dodavatele o úhradě na účet či v hotovosti, pokud to není uvedeno přímo na faktuře.
  • Při prokazování účelového použití uspořené částky myslete na to, aby nahrávané doklady neměly datum vystavení starší, než je datum uzavření vaší smlouvy o stavebním spoření.
  • U pojistných smluv zašlete vždy kopii celé smlouvy, ve které budou uvedeny sjednané pojistné částky a pojištěná rizika.
  • Platební příkazy přes tuto stránku nenahrávejte. V elektronické podobě je z bezpečnostních důvodů neakceptujeme.
    Platební příkaz vyplníte a předáte v kterékoli pobočce České spořitelny nebo u některého z našich externích partnerů, kde nejdříve ověří vaši totožnost a následně zajistí jeho doručení do sídla Buřinky.

Každý dokument, který nám přes webové stránky nahrajete, pečlivě zkontrolujeme. Když narazíme na nějakou nesrovnalost, dáme vám vědět.