Všechny časté dotazy

Časté dotazy Potřebuji pro získání úvěru nějakou zástavu?

Potřebuji pro získání překlenovacího úvěru nějakou zástavu? Nepotřebujete.