Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jak mohu nahlásit změnu osobních a kontaktních údajů? (např.: nové příjmení a adresu)

Změnu osobních a kontaktních údajů můžete nahlásit:

Informace o změně příjmení a nahlášení nové adresy můžete zaslat i písemně s vlastnoručním podpisem včetně fotokopie oddacího listu nebo fotokopie dokladu totožnosti s novým příjmením na adresu Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Vinohradská 180, 130 11 Praha 3.