Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jak nahlásit změnu osobních a kontaktních údajů?

Změnu osobních či kontaktních údajů můžete provést:

V neposlední řadě můžete podepsanou žádost o změnu zaslat také poštou včetně fotokopií dokladů (např. oddacího listu nebo dokladu totožnosti) na adresu Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Vinohradská 180, 130 11 Praha 3.