Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jak budu dokládat účelové použití poskytnutých prostředků?

Nejpozději do 12 měsíců od poskytnutí úvěru nám doložíte doklady o jeho účelovém použití, tj. paragony, faktury, smlouvy o dílo apod. včetně dokladu o jejich zaplacení, případně stavební povolení či ohlášení stavebních prací (pokud mu prováděné práce podléhají). Doklady nám můžete zaslat naskenované online prostřednictvím webových stránek https://www.burinka.cz/zaslani-podkladu-pro-uver/, poštou nebo prostřednictvím kterékoli pobočky České spořitelny.

V případě, že dům či byt není ve vašem osobním vlastnictví, je třeba nám ještě zaslat doklad, na základě kterého jej užíváte (nájemní smlouva, potvrzení do družstva…) a souhlas majitele či spolumajitele s prováděnou rekonstrukcí.