Všechny časté dotazy

Časté dotazy Co je to čerpání formou „zpětná úhrada“?

Čerpání úvěru je prováděno na účty třetích osob, např. prodávajícího, dodavatelů apod. V případě, že jste platbu již realizoval z vlastních zdrojů, je možné si ji nechat z úvěru zpětně proplatit. V takovém případě je potřeba předložit, kromě standardních dokladů (např. kupní smlouvy nebo faktur) i doklad prokazující zaplacení. Nejčastěji se bude jednat o výpis z bankovního účtu nebo příjmový pokladní doklad.