S úvěrem jsem si sjednal zasílání informací SMS nebo e-mailem. Jaké informace budu dostávat?

Pokud jste při podání žádosti o úvěr udělili souhlas se zasíláním informací prostřednictvím SMS nebo e-mailových zpráv, budeme vám zasílat elektronicky následující zprávy a dokumenty:

 • potvrzení o vyplacení uspořené částky z účtu stavebního spoření
 • potvrzení o přijetí a zpracování platebního příkazu
 • upozornění na neuhrazení povinné pravidelné měsíční platby překlenovacího úvěru nebo splátky úvěru ze stavebního spoření
 • odeslání potvrzení o splacení dluhů vůči Buřince
 • potvrzení o zpracovávání dokumentů k výmazu zástavního práva, které zašleme na adresu vlastníka nemovitosti
 • potvrzení o zaslání dokumentu na vaši pojišťovnu k výmazu zástavního práva
 • upozornění na odmítnutí žádosti o inkaso měsíční splátky od poskytovatele platebních služeb
 • upozornění na hrozící nesplnění povinnosti předložit stavební spořitelně doklady k prokázání účelového použití nebo zajištění poskytnutého úvěru
 • potvrzení o doložení smluvně sjednaných dokladů potvrzení o doložení účelového použití vyplacené zálohy, případně informace o částce zbývající k úplnému doložení účelového použití zálohy
 • oznámení o částečném uznání zaslaných dokladů prokazujících účelové použití vyplacené zálohy
 • oznámení o blížícím se konci lhůty pro čerpání, oznámení o blížícím se konci lhůty pro doložení uspořené částky a státní podpory u úvěrů ze stavebního spoření
 • potvrzení o prodloužení termínu pro doložení smluvně sjednaných dokladů

Zprávy jsou označeny textem „Zpráva od Buřinky”.
Pokud nemáte zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv ani e-mailu sjednáno, budeme vám zasílat pouze informace o přijetí a zpracování platebního příkazu v listinné podobě, a to na vaši korespondenční adresu.

Pomohla vám tato informace?