800 120 120

Originály jsou pro dokládání důležité, potřebujeme je pouze vidět. Při dokládání záleží na tom, jakým způsobem je plánujete Buřince zprostředkovat.

Při návštěvě pobočky přineste originály faktur s sebou, my si z nich uděláme kopie a originály si zase odnesete zpět. Jestli dokládáte faktury elektronicky (např. přes www.burinka.cz nebo e-mailem na burinka@burinka.cz), tak originály vyfoťte nebo naskenujte. Nic dalšího není třeba.