Mám schválenou dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám, za jak dlouho musím projekt dokončit a doložit podklady na úřad?

Po podání žádosti probíhá kontrola přijatelnosti, při které se zkontrolují základní požadavky programu a následně je žádost ze strany úřadu akceptována. Od tohoto data pak máte 2 roky na realizaci a doložení potřebných dokumentů. Více najdete na www.novazelenausporam.cz.

Pomohla vám tato informace?