Kdy považujeme komunikaci od nás za doručenou?

Okamžik doručení se liší podle způsobu, jakým vám danou zprávu odešleme (tzv. fikce doručení). Při e-mailové komunikaci považujeme zprávu za doručenou druhý den po odeslání e-mailové zprávy. Pokud využijeme internetové bankovnictví George, je zpráva doručena okamžikem jejího zveřejnění v internetovém bankovnictví George. U datových schránek považujeme zprávu za doručenou nejpozději desátý den po dodání do schránky.

V případě, že spolu komunikujeme prostřednictvím poštovních služeb, považujeme zprávu za doručenou třetí den po jejím odeslání na adresu v České republice, nebo patnáctý den po odeslání do zahraničí. U doporučených nepřevzatých zásilek považujeme zprávu za doručenou třetí den od uložení u provozovatele poštovních služeb. Jako doručené považujeme i sdělení, která se nám vrátí jako nedoručitelné nebo které odmítnete převzít.

Vámi zaslané sdělení považujeme vůči nám za účinné dnem jeho doručení na adresu našeho sídla. Můžeme si však dohodnout i jiný okamžik a způsob doručení.

Pomohla vám tato informace?