800 120 120

Záleží na tom, kdy a s jakou úrokovou sazbou z vkladů jste sjednali svou smlouvu o stavebním spoření.

U smluv sjednaných do 30. dubna 2022 platí pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření dvě podmínky:

  • trvání smlouvy po dobu minimálně 2 let a
  • minimální podíl zůstatku na účtu stavebního spoření v poměru k cílové částce ve výši alespoň 35 % (smlouvy se sazbou z vkladů 1,5 % a nižší), resp. 40 % (smlouvy se sazbou z vkladů vyšší než 1,5 %). Finální výši úvěru si pak dojednáte s bankéřem České spořitelny nebo externím partnerem Buřinky.

U smluv sjednaných od 1. května 2022 stačí pouze 2 roky spoření, pak vám umožníme půjčit si maximálně dvojnásobek vašeho zůstatku na účtu stavebního spoření. Například máte-li na stavebku zůstatek účtu 50 000 Kč, můžeme vám půjčit až 100 000 Kč. Celkem tedy můžete tedy využít na vylepšení svého bydlení 150 000 Kč.