800 120 120

Dotace je možné získat jak pro nové projekty, tak i i pro ty, které byly realizované po 1. lednu 2021. Více najdete na novazelenausporam.cz.