800 120 120

Úvěr můžete čerpat dvojím způsobem:

  1. Zrychleně – Celý úvěr vám vyplatíme předem na účet. Potřebné doklady prokazující účel využití peněz z úvěru (faktury, účtenky apod.) nám pak doložíte v následujících 12 měsících.
  2. Na základě předkládání dokladů – Všechny vámi uhrazené částky proplatíme přímo na váš účet, a to u všech dokladů vystavených až 12 měsíců před jejich doložením.