Jakým způsobem mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?

Jednotlivé možnosti a způsoby odstoupení od úvěrové smlouvy jsou upraveny právě v úvěrové smlouvě. Pokud odstoupíte od úvěrové smlouvy, může Buřinka požadovat zaplacení cen služeb, které vám byly poskytnuty. Po odstoupení od smlouvy máte povinnost bez zbytečného odkladu uhradit veškeré dluhy plynoucí ze smlouvy, ty je třeba zaplatit nejpozději do 30 dní od doručení vašeho odstoupení od smlouvy.

Chcete-li od smlouvy odstoupit, zašlete nám na sídlo Buřinky oznámení o odstoupení s vlastnoručním podpisem, a to nejpozději v poslední den lhůty možné k odstoupení. Práci vám usnadní náš formulář „Oznámení o odstoupení od smlouvy“.

Pomohla vám tato informace?