Jaké náležitosti musí mít předkládané daňové doklady?

Daňové doklady, které akceptujeme, musí obsahovat tyto údaje:

  • označení dodavatele obchodní firmou (příp. názvem nebo jménem a příjmením),
  • identifikační číslo (IČ) dodavatele,
  • druh zboží nebo služby, za které byly vystaveny,
  • cenu a datum prodeje/poskytnutí služby a formu úhrady (hotově nebo převodním příkazem).

Doklady mohou být vystaveny i na spoludlužníky úvěru, případně vlastníky financované nemovité věci.

Doklady vystavené na třetí osoby nebo na osoby, které jsou podnikatelským subjektem (odběratel má uvedeno IČ), bohužel nemůžeme akceptovat (ani v případě, že se jedná o dlužníka). Stejně tak neakceptujeme doklady, na kterých je na straně dodavatele i odběratele uvedena totožná osoba.

Pomohla vám tato informace?