Jak probíhá vypořádání stavebního spoření v rámci dědického řízení?

S touto velmi těžkou životní situací jsme připraveni co nejvíce pomoci. Zůstatek na účtu se ke dni úmrtí stává předmětem pozůstalostního řízení. Budeme proto potřebovat doložit úmrtní list. Na stavebku dojde k zastavení účtování poplatků i úročení vkladů, avšak vypořádání nastane teprve po projednání pozůstalosti a doručení pravomocného usnesení soudu. Doporučujeme upozornit notáře na vhodnost oslovení všech stavebních spořitelen s dotazem na existenci stavebního spoření, ať se nemusí dědické řízení dodatečně otevírat. Pozor, v případě úmrtí manžela či manželky již smlouva automaticky nepřechází na pozůstalého.

Pomohla vám tato informace?